Meerjarenplan resultaten inwonersbevraging

In november 2018 konden de inwoners een papieren of digitale bevraging invullen of deelnemen aan een gespreksavond ter voorbereiding van het meerjarenplan.

Bij de enquête kregen de deelnemers 69 stellingen voorgelegd, afkomstig uit de analyse van de gemeentelijke adviesraden, verdeeld over de vier thema's: "wonen", "mobiliteit", "gemeentelijke infrastructuur en openbare ruimte" en "zorgzame gemeente".

Bij de bevraging kenden de deelnemers aan elke stelling een waarde toe van 0 tot 5 volgens hoe belangrijk zij deze stelling vonden. Bij elke stelling was er de mogelijkheid om opmerkingen of ideeën te formuleren en dat hebben velen ook gedaan.

De gespreksavond van 29 november werd door de deelnemers positief ervaren. De aanwezigen namen deel aan een tafelgesprek over de twee thema's die zij gekozen hadden. Van deze thema's werden de stellingen besproken, die door de groep het belangrijkste werden bevonden.

De verslagen van de gespreksavond en de resultaten van de enquête werden samen met de verslagen van gemeentelijke adviesraden overgemaakt aan de nieuwe bestuursploeg ter inspiratie voor de opmaak van het nieuwe meerjarenplan voor de gemeente en OCMW van 2020-2025.