Meerjarenplan 2020 -2025 aanpassing nummer 5

In deze aanpassing van het meerjarenplan worden enerzijds de kredieten van 2022 aangepast waar nodig.
Tevens worden de kredieten van 2023 vastgesteld. Waar nodig worden eveneens een aantal ramingen voor 2024 en 2025 aangepast.

Datum beslissing: 20/12/2022

Datum bekendmaking: 22/12/2022