Meerjarenplan 2020 -2025 aanpassing nummer 4

In deze aanpassing van het meerjarenplan worden enerzijds de kredieten van 2022 aangepast.
Waar nodig worden eveneens een aantal ramingen voor 2023 tot en met 2025 aangepast.