Meerjarenplan 2020 -2025 aanpassing nummer 3

In deze aanpassing van het meerjarenplan worden enerzijds de kredieten van 2021 aangepast en
anderzijds de kredieten voor 2022 vastgesteld. Waar nodig worden eveneens de ramingen voor 2022 tot en met 2025 aangepast.