Meerjarenplan 2020 -2025 aanpassing nummer 2

Het oorspronkelijk meerjarenplan 2020-2025 van het lokaal bestuur Oud-Heverlee werd goedgekeurd door de gemeenteraad in de zitting van 17 december 2019. Het meerjarenplan vormt de basis voor het beleid gedurende 6 jaar. De eerste aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025/1 werd goedgekeurd door de gemeenteraad op 15 december 2020. 

Omdat het vroegere jaarlijkse budget in het meerjarenplan geïntegreerd is moet het meerjarenplan minimaal jaarlijks aangepast worden om de kredieten van het volgende boekjaar vast te stellen. In dezelfde aanpassing kunnen ook de kredieten van het lopende boekjaar gewijzigd worden.

In deze aanpassing van het meerjarenplan worden enerzijds de kredieten van 2021 aangepast, alsook enkele kredieten van 2022 t.e.m. 2025. De resultaten van de jaarrekening 2020 van het lokaal bestuur Oud-Heverlee worden in de aanpassing van het meerjarenplan verwerkt.

De aanpassing van het meerjarenplan omvat de wijzigingen van de strategische nota, de aanpaste financiële nota, de aangepaste toelichting, de motivering van de wijzigingen en documentatie.