Meerjarenplan 2020 -2025 aanpassing nummer 1

Het meerjarenplan 2020-2025 van het lokaal bestuur Oud-Heverlee werd goedgekeurd door de gemeenteraad in de zitting van 17 december 2019. Het meerjarenplan vormt de basis voor het beleid gedurende 6 jaar.

Omdat het vroegere jaarlijkse budget in het meerjarenplan geïntegreerd is moet het meerjarenplan jaarlijks aangepast worden om de kredieten van het volgende boekjaar vast te stellen. In dezelfde aanpassing kunnen ook de kredieten van het lopende boekjaar gewijzigd worden.

In deze aanpassing van het meerjarenplan worden enerzijds de kredieten van 2020 aangepast en anderzijds de kredieten voor 2021 vastgesteld. De resultaten van de jaarrekening 2019 van de gemeente en het OCMW worden in de aanpassing van het meerjarenplan verwerkt. Waar nodig worden eveneens de ramingen voor 2022 tot en met 2025 aangepast.