Maatregelen voor bedrijven in moeilijkheden door Corona-virus

De verschillende overheden treffen een hele reeks steunmaatregelen om de zelfstandigen, ondernemers en hun personeel zo goed mogelijk te beschermen.
Hieronder vindt u een overzicht van de reeds getroffen maatregelen.

Nieuw Vlaams Beschermingsmechanisme

De Vlaamse Regering besliste op 13 november om de periode dat het Nieuw Vlaams Beschermingsmechanisme (NVB) van toepassing is, te verlengen. Wie verplicht gesloten is of een omzetverlies lijdt van minstens 60% zal ook voor de periode 16 november – 31 december beroep kunnen doen op het NVB. Meer info

Aanvragen voor het NVB m.b.t. de periode 1 oktober – 15 november, kunnen vanaf 16 november aangevraagd worden. Meer info

De deadline voor het indienen van het Vlaams Beschermingsmechanisme voor periode van 1 oktober tot 15 november is vastgelegd op 31 december 2020 om 15u.

Zie ook het overzicht van de (minimale en maximale) steunbedragen per ‘verplicht gesloten sector’.

Overzichten Vlaamse en Federale steunmaatregelen

Via volgend overzicht krijg je een update van de belangrijkste Vlaamse en Federale steunmaatregelen.

Nieuw in het rijtje: handelshuurlening wordt uitgebreid tot maximaal 4 maanden huur

  • De handelshuurlening zal maximaal vier maanden huur kunnen bedragen (i.p.v. 2 maanden), met een maximumbedrag van 60.000 euro per pand. De verplichte kwijtschelding door de verhuurder wordt niet opgetrokken en blijft dus minimaal 1 maand.
  • Ondernemingen met meerdere panden kunnen meerdere handelshuurleningen verkrijgen. Het totale bedrage dat één onderneming kan ontlenen wordt verhoogd tot maximaal 150.000 euro.
  • Huurders die reeds een handelshuurlening verkregen volgens de huidige regeling (1 of 2 maanden huur) krijgen de mogelijkheid om een extra lening te vragen (in totaal maximaal 4 maanden huur) zonder dat een bijkomende kwijtschelding voor de verhuurder vereist is.
  • Ook ondernemingen die gestart zijn na 12 maart 2020 zullen in aanmerking komen voor een handelshuurlening.
  • Aanvragen voor deze nieuwe regeling: vanaf 4 januari tot uiterlijk 1 maart 2021

Vrijstelling FAVV voor horeca en ambulante handel

Ambulante bedrijven worden vrijgesteld van de betaling van de FAVV-bijdrage voor het volledige jaar 2020. Alle ondernemingen worden persoonlijk op de hoogte gebracht van de vrijstelling en zij die al betaalden krijgen het bedrag gecrediteerd of terugbetaald. Meer info

Meer info: contacteer het Vlaams Agentschap Innoveren & Ondernemen via 0800 20 555 of info@vlaio.be 

Voor de volledigheid geven we u nog enkele linken van websites mee, waar u up to date info kan vinden over de ondersteuningsmaatregelen:

Meer info over ‘detailhandel op het internet’, voor handelaars die niet bij de pakken willen blijven zitten en online hun activiteiten verder wensen te zetten, kan u raadplegen via https://www.hetinternetookuwzaak.be/corona

We wensen u allen veel moed en doorzetting in deze moeilijke periode.