Lidmaatschap, uitleentermijn en boetes

Het lidmaatschap bedraagt 5 euro per jaar. Gratis onder de 18 jaar.
De uitleentermijn van alle materialen bedraagt vier weken. Deze termijn kan eenmalig verlengd worden voor een periode van vier weken, op voorwaarde dat de materialen niet gereserveerd zijn.

Met je lenerspas kan je vijf materialen per soort ontlenen (5 strips, 5 boeken) per bibliotheek. De materialen dienen in de bibliotheek van ontlening terug worden bezorgd.

Het ontlenen van materialen is gratis voor leden. Wie de uitleentermijn overschrijdt, betaalt een vergoeding van € 0,50 per materiaal per week met ingang van de eerste dag, vermeerderd met de maningskosten en de portkosten. Voor een gewone aanmaningsbrief wordt de prijs van de postzegel aangerekend, voor een aangetekende aanmaningsbrief de bijhorende portkosten.