Levensbeschouwelijke feesten

Gepubliceerd op  vr 10 apr 2020
Als de huidige coronamaatregelen geheel of gedeeltelijk van kracht blijven tot na 19 april 2020, zal dit een impact hebben op de beleving van een aantal levensbeschouwelijke feesten.

De kans is reëel dat onder andere volgende christelijke, joodse, islamitische en vrijzinnig
humanistische feesten volledig of deels samenvallen met de periode waarbinnen de
coronamaatregelen (deels) van kracht zijn:

  • Pesach (joods paasfeest)
  • Pasen (katholiek Pasen, Grieks-Orthodox Pasen, protestants Pasen, koptisch Pasen, anglicaans Pasen, assyrisch Pasen en Armeens Pasen)
  • Ramadan
  • Vrijzinnig humanistische feesten (de lentefeesten)

Als de huidige coronamaatregelen geheel of gedeeltelijk van kracht blijven tot na 19 april 2020, zal dit een impact hebben op de beleving van deze levensbeschouwelijke feesten, die gekenmerkt worden door vele bijeenkomsten (in kader van gebed, familieverband, hulp aan anderen).

De algemene regels gelden immers ook voor bijzondere gelegenheden of religieuze hoogdagen: er kunnen geen religieuze bijeenkomsten plaatsvinden in gebedshuizen. Familiale bijeenkomsten zijn beperkt tot de gezinsleden die in dezelfde woning wonen en vinden in die woning plaats. De specifieke voedingswinkels die mogelijk extra bevraagd worden in deze periode, kunnen openblijven volgens de regels voor voedingswinkels. Ze zien er op toe dat de regels worden toegepast, in het bijzonder wanneer ze een groter aantal cliënten verwachten.

Sociale contacten moeten tot het absolute minimum worden beperkt. Samenkomsten buiten de leden van de familie die onder hetzelfde dak wonen en met meer dan 2 personen zijn verboden. ‘Social distancing’ is de norm.

Het is belangrijk om ook tijdens deze feestdagen de maatregelen te respecteren en ons samen in te spannen om deze moeilijke periode door te komen.

Het gemeentebestuur wenst je fijne feestdagen bij jou thuis.