Kunstonderwijs schoolreglement

Dit schoolreglement is van toepassing op alle leerlingen van Academie De Vonk en op de ouders van de minderjarige leerlingen.