Kunstonderwijs aanpassing arbeidsreglement

Dit reglement is van toepassing op het gesubsidieerde personeel.