Kunst-dam. Kunstproject aan het Zoet Water

Kunst-dam. Waar natuur en cultuur elkaar omarmen.

Kunst-dam is een kunstproject aan het Zoet Water, op de dam tussen de Molenvijver en de Huisvijver, met als rode draad in dit culturele verhaal de natuur als bron van inspiratie.

De rotsblokken op de dam langsheen de kant van de weg vormen de basis van de
werken en worden door de creatieve interventies deel van een permanente openluchttentoonstelling; er staan inmiddels al 7 kunstwerken op dit parcours.

Elk jaar op 15 augustus wordt een nieuw kunstwerk ingehuldigd.

De opdracht in 2024 stelt opnieuw beeldende kunst centraal en zet in op duurzaamheid en de combinatie van beeldtaal en vormgeving.

Kandidaten kunnen inschrijven via het e-loket tot 30 april 2024. De oproep en technische fiche vind je onderaan deze pagina.

Historiek

2016

Een samenwerking met de vereniging voor kunstbeoefening Prosperos in 2016 vormde de start van het initiatief. Enkele studenten letterkappen o.l.v. lesgeefster Karen Schouteden gingen aan de slag met een eerste steen en een gedicht van Wim van den Abeele.

2017

In 2017 werden twee nieuwe kunstwerken ingehuldigd. Waar Roland Renson de steen als basis gebruikt voor het beeldend werk " Totemplant Hout-Everlee", brengt Karen Schouteden steen en woord samen met een gedicht van Ine Vandezande als vertrekpunt.

2018

Voor de realisatie van een kunstwerk in 2018 schreef het gemeentebestuur een wedstrijd uit. Uit de 13 inzendingen koos de jury het werk "Antipode" van Els Vanden Meersch als winnaar (www.elsvandenmeersch.be).

Antipode toont het deel van de wereld dat loodrecht staat op de plaats waar de steen aan het Zoet Water zich bevindt. 

Door de integratie van een globaal element wordt de lokale context zowel letterlijk als figuurlijk open getrokken en wordt de onderlinge afhankelijkheid van 'hier' en 'daar' voorgesteld.

Het beeld is een satellietopname van de Stille Oceaan, de specifieke coördinaten van de antipode worden weergegeven met een opname vanuit het vliegtuig tijdens een vlucht boven de betreffende oceaan. 

Het beeld bevindt zich in een diepte in de steen als een permanente onopvallende aanwezigheid. 

2019

Voor de realisatie van een kunstwerk in 2019 stond woordkunst centraal. Het gemeentebestuur lanceerde een oproep om creatief aan de slag te gaan met taal en met de natuurlijke omgeving van het Zoet Water als uitgangspunt. De geselecteerde inzending van Greta Loonbeek vormt de basis voor het kunstwerk, uitgewerkt in Cortenstaal. (Inhuldiging kunstwerk 2019)

_____________________________________

 tussen alle rechte

 een met kromme takken

 en een knots

 op de stam

 moooi

______________________________________

"de schoonheid van het onvolmaakte", in zoveel terug te vinden.

2020

Het werk van 2020 is van de hand van Luk Wets en heet ‘Zoete Sfeer’. Het werd, omwille van corona, pas ingehuldigd op 15 augustus 2021. 

Zoete Sfeer gaat niet zozeer om het beeld zelf of wat het voorstelt, maar wel waartoe het in staat is iets te doen met de toeschouwer. Een interactief werk dat een aanleiding geeft om anders te kijken en de omgeving op een andere manier te ervaren.

Zo zal de spiegeling in de bol nooit een statisch beeld geven en is er een constante, dynamische interactie met die toeschouwer. Zoete Sfeer zal ook in de loop van het jaar, door de wisseling van de seizoenen, steeds wijzigen. In de zomer verschijnt vooral het groen op de dam in beeld en in de winter, wanneer de doorkijk open is, zal de wijde omgeving te zien zijn. Het werk creëert een eigen universum, verrassend en mysterieus tegelijk.

2021

Op 15 augusutus 2021 werd niet alleen het kunstwerk 'Zoete Sfeer' van de laureaat van 2020, Luk Wets, ingehuldigd maar eveneens kunstenaars Vancampenhout & Vancampenhout zagen hun 'Smaragden Tafels' geïnaugureerd als nieuw kunstwerk op de Kunst-dam. 

De tekst is een incantatie geworden rond de wetenschappelijke term voor het groene bodemmineraal glauconiet, waarvan de kleur weerspiegeld wordt in het bos en het water, een cruciaal element in de bodemlaag onderin het oeroude Kouterbos die het water voert naar de Minnebron en de Hertenbron. 

In lijn met de intentie van de oorspronkelijke Smaragden Tafelen spreekt de tekst de voorbijganger aan en vraagt die om tot inzicht te komen, een spreuk uit te spreken, waardoor ie zelf deel wordt van het geheel, het ‘Ene’ uit de occulte leer van Hermes Trismegistos, een Egyptische magiër uit de tweede eeuw. De tekst is gebouwd op een klassieke stijlfiguur, die (net zoals de oorspronkelijke tekst) evenzeer werkt met de klank als met de betekenis van de woorden, met als doel een poëtisch, magisch gevoel te evoceren bij de toeschouwer.
_____________________________________

incantatie

 

als je mij ziet

zeg dan glauconiet

als je mij kent

dan zeg ik wie jij bent

de bron is dan ons lied

de tijd wordt ons moment

_____________________________________

2022

Op 15 augustus 2022 werd "dodde", een kunstwerk van Peter Snijder ingehuldigd tijdens de eerste Zoet Water zomert.

Filosofie "dodde"
Lisdodde (dodde) woekert, bezet, infiltreert en neemt de bovenhand. En is een beetje zoals de mensheid de aarde domineert. Maar tegelijk is deze rietachtige weerbarstig en onbreekbaar.
De wind speelt met de lange halmen die meebuigen uit welke hoek een plotse rukwind ook kan komen.
Hoe hard er ook ingebeukt wordt op ’s mens leven, telkens weer zoekt de mens naar een manier om weer recht te komen en naar de zon te reiken.

2023

Voorbije tweede editie Zoet Water Zomert kreeg de Kunst-dam er een nieuwe aanwinst bij onder de sectie ‘woordkunst’ ditmaal verzinnebeeld met een Libelle van de hand van kunstenaar beeldhouwer Guido SEGI Vandenbroeck. Het gaat hier om zeer doelbewust 'recycled art’, gemaakt van metaal gevonden bij schroothandelaars, gerecupereerd van oude landbouwwerktuigen/-voertuigen, met integratie hier en daar van brocante ijzerwaren,… ditalles opnieuw samengebracht tot een ‘levend’ kunstvoorwerp. Het waterdier is immers door zijn diagonale opstelling en de vleugels lichtjes gespreid, werkelijk klaar om het wateroppervlak als het ware ‘zoenend' te beroeren.

Aan de oevers van het water

Waar het leven ‘ zoet is

Zweeft een libelle zachtjes Zoenend

Eeuwig rustend op een damsteen

De Zoete waters.

Guido Segi Vandenbroeck

Traject

Via een open oproep, waarbij de aspecten beeldende kunst en woord afwisselend aan bod komen, zullen komende jaren nieuwe werken een plek veroveren.

Kunst-dam groeit zo geleidelijk uit tot een permanente tentoonstelling die in interactie gaat met de omgeving en het typische karakter van de Zoet Water site weerspiegelt.

Relevante producten