Koesterburen

De provinciale campagne 'Je hebt meer buren dan je denkt' heeft tot doel om iedereen duidelijk te maken hoe belangrijk biodiversiteit is en te laten kennismaken met de soorten die specifiek in de eigen gemeente voorkomen. In de campagne worden ze 'onze koesterburen' genoemd. De koesterburen zijn dieren of planten om trots op te zijn. Ze wonen in onze gemeente en verdienen onze bescherming.

Dit zijn de koesterburen van Oud-Heverlee: eikelmuis, hazelworm, huiszwaluw, ijsvogel, kale rode bosmier, sleedoornpage, vliegend hert en watervleermuis.

Volgende acties werden reeds gerealiseerd:Wanneer we in de leefgebieden waarin onze koesterburen voorkomen, maatregelen nemen, beschermen we niet alleen onze koesterburen maar meteen ook andere soorten die in datzelfde leefgebied leven. Op die manier werken we aan de biodiversiteit en dus ook aan onze levenskwaliteit en die van volgende generaties.

- Aanleg vleermuisbunker

- Aanleg broedhopen voor vliegend hert

- Plaatsing nestkasten voor eikelmuizen

- Aanplanting sleedoorn voor sleedoornpage op openbaar en privéterrein i.s.m. milieuadviesraad

- Vergroening scoutsterrein Haasrode

- Vergroening schoolplein GBS De Letterberg Oud-Heverlee

- Het natuurleerproject voor scholen 'Meneer en mevrouw bunzing / IJsvogel zoeken een veilig huis voor de winter (met veel te eten)' van de milieuadviesraad, dat in 2012 de koesterster van de provincie Vlaams-Brabant voor beste communicatie won.

- Verschillende acties voor bijen

 - Plaatsing nestkasten voor huis- en boerenzwaluwen (lopend project, zie relevante producten hieronder)