Kippen- en compostproject

De gemeente Oud-Heverlee mikt voor het halen van haar klimaatdoelstellingen vooral op participatie van haar inwoners. Talrijke kleine initiatieven werden al opgestart om minder energie te verbruiken, om lokaal voedsel te produceren, enz…

In april 2016 werd opnieuw zo’n projectje ingehuldigd. De inwoners van de “bomenwijk” aan het station van Oud-Heverlee wilden gezamenlijk een kippenren beheren en instaan voor het maken van compost. Zo zorgen ze ervoor dat er minder afval moet getransporteerd worden. Tegelijkertijd vergroten ze de sociale cohesie in de wijk.

De initiatiefnemers Herman Geysens en Filip Perdieus zijn alvast tevreden met het resultaat: “Iedereen houdt zich goed aan de afspraken: een tiental vrijwilligers betaalden het eten, zorgen om beurt een week voor de dieren, en krijgen die week de eieren. Ook de compostwerking loopt vlot. Van geurhinder is geen sprake en de mensen gooien de juiste dingen in de bak.“ Leuk is ook dat de nieuwe mensen die in de wijk zijn komen wonen direct in het project gestapt zijn.”

Herman en Philip zijn er van overtuigd dat hun project zeker zal aanslaan op andere plaatsen. “We krijgen regelmatig vragen van bezoekers die onze telefoonnummers op de infoborden zien. Ook bij de buurtfeesten in de wijk komt het initiatief al eens ter sprake “

De gemeente is alvast bereid dergelijke projecten verder welwillend te ondersteunen.

Relevante producten