Kadervorming subsidie

Jongeren die een vormingscursus volgen die relevant is in het kader van het jeugdwerk kunnen onder bepaalde voorwaarden het inschrijvingsgeld terugbetaald krijgen via de gemeente. 

De vorming moet ingericht zijn door een landelijk erkende jeugdwerkorganisatie.

De toelage kan maximaal 100,00 euro bedragen en maximaal 75 % van de kostprijs van de cursus.

De aanvraag¬†dient ten laatste drie maanden na het beëindigen van de cursus bezorgd te worden aan de gemeente, vergezeld van een deelnamebewijs.