Juridische hulp

De inwoners van onze gemeente kunnen beroep doen op een jurist voor gratis juridisch advies.

De jurist kan informatie en juridisch advies verstrekken over echtelijke moeilijkheden, erfenisrechtkwesties, huurproblemen, schulden, enz.

U kan bij de jurist bijvoorbeeld terecht voor het opstellen van een brief of om een contract op zijn geldigheid na te kijken.

Voor een eenvoudige gerechtelijke procedure kan de jurist u helpen bij het opstellen van een verzoekschrift. De jurist kan u bijstaan bij het aanvragen van een Pro Deo-advocaat (nieuwe benaming: juridische tweedelijnsbijstand).

De jurist kan u informatie geven over, en doorverwijzen naar, de juiste dienst of instelling (bijvoorbeeld ombudsdiensten, notaris,…).

Om redenen van beroepsgeheim en privacy, is de raadpleging volledig vertrouwelijk.

Indien je een gesprek wenst, dien je eerst telefonisch (016 38 88 90) of via mail (socialedienst@ocmw.oud-heverlee.be ) een afspraak te maken.

De afspraken zijn mogelijk op maandag tussen 14.00 en 15.00 uur.

Je kan, ook op maandag, tussen 13.00 en 15.00 uur tevens jouw vraag telefonisch aan de juriste voorleggen via het nummer 016 38 88 90.

Je kan ook een afspraak maken in het Justitiehuis te Leuven, Arnould Nobelstraat 44, 3000 Leuven via het nummer 016 30 14 50.

Een afspraak is mogelijk: 

  • op dinsdag van 16.30 tot 18.30 uur
  • op woensdag van 14.30 tot 16.00 uur

Op donderdag van 9.00 tot 11.00 uur kan je zonder afspraak terecht in Het Huis van de Advocaat, Rijschoolstraat 9 , 3000 Leuven.

Een jurist van het OCMW geeft informatie en advies over de juridische gevolgen van de problemen waarmee u kampt. Hij/zij kan uw dossier ook samen met u opvolgen en u begeleiden bij moeilijke procedures. De juristen werken voor de dienst rechtshulp van het OCMW.

Uitzonderingen

Iemand vertegenwoordigen voor de rechtbank kan niet.