Juridische hulp

De inwoners van onze gemeente kunnen beroep doen op een jurist voor gratis juridisch advies.

De jurist kan informatie en juridisch advies verstrekken over echtelijke moeilijkheden, erfenisrechtkwesties, huurproblemen, schulden, enz.

Je kan bij de jurist bijvoorbeeld terecht voor het opstellen van een brief of om een contract op zijn geldigheid na te kijken. De jurist kan jou bijstaan bij het aanvragen van een Pro Deo-advocaat (nieuwe benaming: juridische tweedelijnsbijstand).

De jurist kan jou informatie geven over, en doorverwijzen naar, de juiste dienst of instelling (bijvoorbeeld ombudsdiensten, notaris,…).

Om redenen van beroepsgeheim en privacy, is de raadpleging volledig vertrouwelijk.

Indien je een gesprek wenst, dien je eerst telefonisch (016 38 88 90) of via mail (socialedienst@ocmw.oud-heverlee.be ) een afspraak te maken.

De afspraken zijn mogelijk op maandag tussen 14.00 en 15.00 uur en vinden plaats in de lokalen van het OCMW, Gemeentestraat 10, 3054 Vaalbeek.

Je kan, ook op maandag, tussen 13.00 en 15.00 uur tevens jouw vraag telefonisch aan de juriste voorleggen via het nummer 016 38 88 90.

Je kan, als inwoner van Oud-Heverlee ook terecht in Leuven voor gratis juridisch advies :

  • Fysiek advies: op maandag van 14.00-16.00u in het gerechtsgebouw van Leuven: Smoldersplein 5, zonder afspraak, aanmelden bij deur 26 (balie van Advocaten).
  • Telefonisch advies: op dinsdag en woensdag van 16.00-18.00u op het nr. 0470 67 85 34