Jongeren als "Aanstekers"

Graag willen we dat de jongeren uit onze gemeente mee bouwen aan een gemeente waar ook zij volledig deel van uitmaken en inspraak in hebben.

Heel veel goede ideeën

We merken dat er via verschillende kanalen leuke ideeën, vragen, opmerkingen,… binnenkomen. Deze zouden we willen bundelen om hier zoveel mogelijk gehoor aan te geven.

Platform

Via Bataljong kwamen we op het project ‘aanstekers’ terecht. Op aanstekers.org kunnen jongeren terecht als ze een idee hebben om Oud-Heverlee voor hen een nog leukere plek te maken.

‘Wij hebben nood aan extra speelruimte’, ‘we zouden graag een overdekte hangplek hebben met een bankje’, ‘we willen een fuif organiseren’,… Surf naar www.aanstekers.org en geef Oud-Heverlee in. We bekijken met plezier wat we voor jullie kunnen betekenen!

Gepubliceerd op  ma 13 dec 2021