Ingedeelde inrichtingen/activiteiten waarvoor een omgevingsvergunning vereist is

Een omgevingsvergunning is vereist wanneer de geplande inrichting of activiteit opgenomen is in de VLAREM-lijst. Op deze lijst staan zowel activiteiten (bakkerij, slagerij, garage, drukkerij, ...) als machines en uitrustingen (airco, verwarmingsketel, parking voor wagens andere dan personenwagens…). 

Er worden drie verschillende klassen van hinderlijke inrichtingen onderscheiden naargelang de graad waarin zij belastend zijn voor mens en milieu:

 • klasse 1: inrichtingen waarvoor een milieuvergunningsaanvraag moet worden ingediend bij de bestendige deputatie (bv. industriële bedrijven, benzinestations, grote landbouwbedrijven);
 • klasse 2: inrichtingen waarvoor een milieuvergunningsaanvraag moet worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen (bv. kleinschalige landbouwbedrijven, bepaalde geothermische warmtepompen). Tegen dergelijke beslissing is beroep mogelijk bij de bestendige deputatie;
 • klasse 3: kleinere inrichtingen waarvoor een meldingsplicht bestaat bij het college van burgemeester en schepenen (bv. de meeste kleine ondernemingen en huishoudelijke inrichtingen).

Voor bepaalde zaken hebt u ook als particulier een vergunning nodig:

 • propaangastanks
 • stookolietanks met een inhoud vanaf 5.000 l (vanaf 100 l voor niet-particuliere inrichtingen)
 • koelinstallaties, luchtcompressoren, warmtepompen en airconditioning-installaties, met een totaal geïnstalleerde drijfkracht vanaf 5 kW
 • sommige geothermische warmtepompen, afhankelijk van de diepte en de locatie
 • plaatsing droogzuiging bij bouwwerken
 • grondwaterwinningen
 • het houden van 5 of meer volwassen honden
 • het houden van 1 of meer uitheemse reptielen of uitheemse zoogdieren (met uitzondering van enkele vermelde soorten waaronder cavia’s en bepaalde hamster- en muizensoorten)
 • het houden van meer dan 20 papegaaien
 • het houden van diersoorten die door hun agressiviteit, giftigheid of gedrag een gevaar inhouden (schorpioenen, zwarte weduwen,…), vanaf 1 dier

De VLAREM-wegwijzer gaat na of een activiteit meldings- of vergunningsplichtig is aan de hand van de VLAREM-rubrieken en geeft aan welke algemene en sectorale milieuvoorwaarden van toepassing zijn.

De volledige Vlarem-wetgeving en de indelingslijst met alle vergunningsplichtige activiteiten kan u hier terugvinden.