Informatie voor vrijwilligers

We hechten belang aan een goede relatie met onze vrijwilligers.

Daarom kan je op onze feedback en ondersteuning rekenen. We willen graag zoveel mogelijk rekening houden met jouw verwachtingen, maar wij trachten zoveel mogelijk een evenwicht te vinden tussen jouw verwachtingen en de doelstellingen van ons OCMW, met name betreffende een kwaliteitsvolle en warme zorg voor de inwoners van onze gemeente.

Op 28 april organiseerden we een infoavond voor de vrijwilligers die zich inzetten voor de ondersteuning van de Oekraïnse vluchtelingen en de opvanggezinnen in onze gemeente .
Je vindt de presentatie als bijlage.