Dienstencheques

Wie kan gebruik maken van de dienstencheques?

 • 75-plussers kunnen zich op de wachtlijst van de dienst huishoudhulp laten registreren
 • Personen jonger dan 75 jaar, kunnen een aanvraag voor huishoudhulp indienen. Zij worden pas op de wachtlijst opgenomen na grondig sociaal onderzoek betreffende hun zelfredzaamheid. De prioriteit blijft bij de minst zelfredzame personen
  De graad van zelfredzaamheid en de rangorde op de wachtlijst wordt bepaald op basis van de BEL-foto[1]

Het takenpakket

Poetswerk

Een huishoudhulp mag het wekelijks onderhoud doen van de woning. Hiermee wordt bedoeld: het reinigen van meubilair en siervoorwerpen, dweilen van vloeren, ramen poetsen (niet uit raam hangen of op gevaarlijke ladder), stof afnemen, stofzuigen, buiten terras of oprit borstelen en onderhoud van sanitair.

Huishoudelijke taken

- Wassen - Strijken - Bereiden van maaltijden

- Occasioneel naai- en herstelwerk

Boodschappen

Hiermee worden de kleine dagelijkse boodschappen bedoeld, zoals bijvoorbeeld naar de bakker, de slager, de apotheker gaan, enz.

Let op: verplaatsingen buiten het grondgebied van de gemeente en financiële verrichtingen zijn niet toegelaten.

Waarvoor kan u niet terecht?

 • Buitenpoetswerk bij regen, sneeuw en koude weersomstandigheden of bij te hoge temperaturen
 • Onderhoud van gemeenschappelijke trappenhallen alsook van beroepslokalen zoals fabrieksgebouwen, winkels, dokters- en tandartspraktijken en bureelruimtes
 • Jaarlijkse grote schoonmaak

Hygiëne en veiligheid

Onhygiënische situaties worden door de huishoudhulp aan de dienst gemeld. Voor uw en onze veiligheid zal de dienst in dat geval contact met u opnemen om samen naar een oplossing te zoeken.

De huishoudhulp dient beschermd te worden tegen huisdieren.

De huishoudhulp dient steeds in veilige omstandigheden te werken. Ingeval van onveilige situaties kan de huishoudhulp de gebruiker vragen de problemen te verhelpen (bv. loszittend stopcontact, stekker waarvan de bedrading bloot is,…)

Uurregeling

De hulp wordt verleend tussen 8.00 en 17.00 uur, 3 à 4 uur per week of om de 14 dagen. Er wordt niet gewerkt op zaterdagen, zondagen en feestdagen.

De dag en het tijdstip worden in onderling overleg bepaald. De dienst tracht rekening te houden met uw voorkeur. Bij verlof, ziekte of overmacht zal getracht worden vervanging te voorzien, doch deze kan niet verzekerd worden. De verantwoordelijke brengt u vooraf op de hoogte van eventuele wijzigingen in het werkschema.

Bij aanvang van de hulp dient telkens iemand van het gezin of een derde (bv. buur) aanwezig te zijn, zodat de huishoudhulp steeds in de privéwoning kan. Er worden geen huissleutels overhandigd aan de huishoudhulp.

Indien u geen hulp nodig heeft, dan dient u de dienst hiervan ten laatste 48 uur vóór de voorziene hulp op de hoogte te brengen. Ingeval van overmacht (bv. dringende opname ziekenhuis) zal er bij laattijdig verwittigen een bedrag van 22,00 euro per voorzien uur gefactureerd worden. Het bedrag van 22,00 euro wordt aangepast bij een prijswijziging van de dienstencheques.

Prijs en betaling

Per gepresteerd uur hulpverlening overhandigt u aan de huishoudhulp één gedagtekende dienstencheque van 9,00 euro. De kostprijs van de dienstencheques kan afgetrokken worden van de belastingen. Er is een forfaitaire belastingvermindering van 30 % van toepassing, beperkt tot 500 cheques per jaar. Cheques die gekocht worden aan 9,00 euro per stuk kosten dus na aftrek 6,30 euro.

Sodexo stuurt u elk jaar een fiscaal attest op. Het juiste aantal cheques ligt klaar bij de aanvang van de hulp. Zonder voldoende cheques mag de huishoudhulp niet werken en verwittigt ze hiervan de dienst. Voor verplaatsingen met de wagen voor boodschappen wordt een kilometervergoeding aangerekend.

Verzekeringen

Indien een huishoudhulp tijdens de uitvoering van de huishoudelijke taken in een gezin per ongeluk iets breekt of beschadigt, dient hiervan onmiddellijk (= binnen de 24 uur) aangifte gedaan te worden bij de verantwoordelijke van de dienst huishoudhulp, zodat deze, wanneer het schadebedrag hoger is dan 50,00 euro, aangifte kan doen bij de verzekeringsmaatschappij. De scherven of beschadigde stukken dient u te bewaren tot het schadedossier afgehandeld is.

Beroepshouding en beroepsgeheim van de huishoudhulp

Zoals de huishoudhulp het gezin met respect, discretie en vriendelijkheid dient te behandelen, verwachten wij van de gezinnen eenzelfde houding.

De huishoudhulpen zijn gebonden door het beroepsgeheim en er worden hen geen vragen gesteld over andere gezinnen, collega’s of hun privéleven.

 

Belangrijk om weten:

De huishoudhulp wordt niet thuis opgebeld. De huishoudhulp ontvangt geen geschenken noch geld. Er mag niets uitgeleend noch geleend worden.

 

[1] BEL staat voor “Beoordeling Eerste Lijn”. De BEL-schaal meet 4 verschillende aspecten van zorgafhankelijkheid, nl. de lichamelijke, huishoudelijke en sociale algemene dagelijkse verrichtingen (bv. sociaal verlies, administratie, enz.) en de geestelijke gezondheid (bv. desoriëntatie in tijd, neerslachtige stemming, enz.). Afhankelijk van de score op de BEL-schaal heeft een patiënt recht op een aantal uren hulp van een dienst gezins- en bejaardenhulp. Ook de hoogte van de terugbetaling hangt in deze situatie gedeeltelijk af van de score op de BEL-schaal.

Dienstencheques zijn een betaalmiddel waarmee u iemand kunt betalen voor huishoudelijk werk bij u thuis. U kunt dat tegen een voordelig tarief doen omdat de Vlaamse overheid een deel van de loonkosten bijpast.

Voorwaarden

Brussel en Wallonië

Welke dienstencheques u gebruikt, hangt af van uw hoofdverblijfplaats. Dat is het adres waarmee u geregistreerd staat in het rijksregister. Als u in Vlaanderen woont, bestelt u Vlaamse dienstencheques.

Als u in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest of het Waalse Gewest woont, moet u respectievelijk Brusselse dienstencheques of Waalse dienstencheques gebruiken. U kunt dus niet kiezen tot welk systeem u behoort, ook niet als u verschillende eigendommen in verschillende regio's hebt.
Sodexo geeft op zijn website ook informatie in het Frans over de Vlaamse dienstencheques.

Waarvoor mag u dienstencheques gebruiken?

U mag dienstencheques alleen gebruiken voor huishoudhulp bij u thuis:

 • schoonmaken en ramen lappen
 • wassen en strijken
 • occasioneel klein naaiwerk
 • eten maken.

Huishoudhulp die niet bij u thuis gebeurt, mag u alleen met dienstencheques betalen als het gaat om

 • dagelijkse boodschappen voor het huishouden, zoals bij de slager, supermarkt, postkantoor of apotheker
 • strijkwerk in een lokaal van het dienstenchequesbedrijf
 • vervoer van personen met een beperkte mobiliteit.

Belangrijk is dat het gaat om huishoudhulp. Klussen als een toilet repareren, elektriciteitswerken, schilderen, tuinieren, kleine verbouwingswerken, babysitten, opvang van bejaarden mag u niet met dienstencheques betalen.

Het moet ook gaan om hulp in de privésfeer. U kunt dus niet met dienstencheques betalen voor hulp in een professionele omgeving, zoals voor het schoonmaken van de wachtzaal van uw praktijk. Ook als u in een serviceflat woont, mag u dienstencheques enkel gebruiken voor huishoudhulp in uw privé-gedeelte.

Geldigheidsduur

Dienstencheques zijn 1 jaar (12 maanden) geldig.

 • Bij papieren dienstencheques staat de datum waarop ze vervallen, altijd duidelijk op de cheque vermeld. Controleer altijd de geldigheidsdatum voordat u de dienstencheque invult.
 • Bij online dienstencheques worden de 'oudste' cheques altijd het eerst uitgegeven.

Hoe aanvragen

Schrijf u in bij Sodexo

Als u het systeem van dienstencheques wilt gebruiken, moet u zich inschrijven bij Sodexo. De inschrijving is gratis en kan:

 • online

  • met uw eID: uw inschrijving wordt bevestigd binnen 24 uur
  • zonder eID, via het onlineformulier: uw inschrijving wordt bevestigd binnen 7 werkdagen.
 • op papier

Als u ingeschreven bent, ontvangt u een gebruikersnummer. U hebt het bij elke bestelling nodig, tenzij als u zich aanmeldt via uw Beveiligde Zone of de app.

Keuze van type cheques

Bij uw inschrijving moet u ook kiezen of u wilt werken met:

 • elektronische dienstencheques
 • papieren dienstencheques

U moet een keuze maken tussen beide profielen. U kunt een prestatie alleen betalen met ofwel papieren dienstencheques ofwel elektronische dienstencheques. U kunt achteraf altijd veranderen van profiel en overstappen van papieren dienstencheques naar elektronische of omgekeerd.

Kies een erkende onderneming

Zodra u ingeschreven bent, neemt u contact op met een erkende onderneming in uw buurt. Dat is een commerciële of niet-commerciële (OCMW, vzw, ...) onderneming die door de overheid specifiek erkend is voor het systeem van dienstencheques. U maakt met dat bedrijf verdere afspraken over welke hulp u wilt, het aantal uren en de dag waarop het werk uitgevoerd moet worden.

U kiest zelf met welke erkende onderneming u in zee wilt gaan. U kunt ook van onderneming veranderen als u dat wilt, afhankelijk van de voorwaarden in het contract dat u met de onderneming hebt afgesloten.

Bestel uw dienstencheques

U kunt uw dienstencheques op verschillende manieren bestellen bij Sodexo:

 • via uw Beveiligde Zone
 • via de app ‘Dienstencheques Vlaanderen’
 • via de Belfius- of KBC-bankapp
 • door overschrijving van het juiste bedrag op rekeningnummer BE41 0017 7246 2610.

U bestelt altijd minimaal 10 dienstencheques en betaalt dus altijd minimaal 90 euro (of 100 euro als u dat jaar al meer dan 400 dienstencheques hebt besteld).

Vermeld uw gebruikersnummer altijd als gestructureerde mededeling bij elke overschrijving. Vermeld in de mededeling niets anders.
Let erop dat u het juiste bedrag overschrijft. Als het bedrag van uw bestelling geen veelvoud is van 9 euro of van 10 euro, zal de bestelling uitgevoerd worden en krijgt u het teveel automatisch terugbetaald. Bijvoorbeeld: als u 187 euro overgeschreven hebt, zal de overtollige 7 euro teruggestort worden. Uw bestelling is dan voor 180 euro, wat overeenkomt met 20 dienstencheques.

Na betaling ontvangt u uw dienstencheques.

 • Elektronische dienstencheques zitten onmiddellijk in uw elektronische portefeuille. Die elektronische portefeuille kunt u raadplegen via uw Beveiligde Zone. Die Beveiligde Zone is de plaats op de website van Sodexo waar u uw persoonsgegevens aanpast en uw dienstencheques beheert. U ziet er hoeveel dienstencheques u dat jaar al aangekocht hebt en hoeveel cheques u nog beschikbaar hebt om uw poetshulp te betalen.
 • Papieren dienstencheques ontvangt u via de post binnen één week na uw betaling. Op de papieren dienstencheques staan uw naam en de uiterste gebruiksdatum van de dienstencheque vermeld.

Bevestig de prestaties en betaal

Na het huishoudelijk werk bevestigt uw huishoudhulp zijn of haar prestaties.

Elektronische dienstencheques

In het geval van elektronische cheques doet de huishoudhulp dat:

 • via de vaste telefoon van de gebruiker op het gratis nummer 0800 35 530.
 • Via mobiele telefoon op het nummer 02 547 54 97 (zonaal tarief).
 • Via de mobiele app Job Tracker 2.0 by Sodexo.

Uw erkende onderneming verifieert de prestaties die de huishoudhulp doorgeeft ten laatste 5 werkdagen na de prestatie. U controleert en bevestigt of betwist de prestatie in uw Beveiligde Zone via de gratis app ‘Dienstencheques Vlaanderen’. Als u niets doet, worden de prestaties na 4 werkdagen automatisch gevalideerd.

Papieren dienstencheques

Vul uw papieren dienstencheque altijd in met donkerblauwe of zwarte inkt. Gebruik geen vloeibare corrector.

 • Vul de datum van de prestatie in.
 • Plaats uw handtekening.
 • Controleer de geldigheidsdatum.
 • Vink de uitgevoerde prestatie aan.
 • Overhandig de ingevulde dienstencheque aan de werknemer (één dienstencheque per gepresteerd uur).

Volmacht

Als u de dienstencheques wilt beheren van iemand die dat niet zelf kan, dan kunt u een volmacht vragen om zijn account te beheren.

Kostprijs

U betaalt als particulier 9 euro per gepresteerd uur. Om uw huishoudhulp te vergoeden voor de geleverde prestaties, overhandigt u één papieren of elektronische dienstencheque per volledig gewerkt uur. Uw persoonlijke situatie bepaalt hoeveel dienstencheques u per kalenderjaar kunt bestellen.

 • Als individuele gebruiker mag u maximaal 500 dienstencheques aankopen:
  • 400 cheques tegen 9 euro
  • en de overige 100 cheques tegen 10 euro.
 • Het maximum voor een gezin (alle personen die volgens het attest van gezinssamenstelling uit het bevolkingsregister ingeschreven zijn op hetzelfde adres) is 1.000 cheques:
  • 800 cheques tegen 9 euro
  • en de overige 200 cheques tegen 10 euro.
 • Als eenoudergezin kunt u per kalenderjaar maximaal 2.000 dienstencheques bestellen tegen 9 euro. U vult daarvoor een verklaring van eer in. Het origineel stuurt u op naar Sodexo. De kopie stuurt u, samen met gevraagde documenten, op naar de Dienst Dienstencheques en Uitzendkantoren van het Departement Werk en Sociale Economie.
 • Als persoon met een handicap of als ouder van een kind met een handicap kunt u per kalenderjaar maximaal 2.000 dienstencheques bestellen tegen 9 euro.
 • Oudere personen die een tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden krijgen, kunnen per jaar 2.000 dienstencheques bestellen tegen 9 euro.

Bent u zelfstandige? Bent u onlangs bevallen en wilt u na uw bevallingsrust weer aan het werk gaan? Dan hebt u via uw socialeverzekeringsfonds recht op 105 gratis dienstencheques.

Belastingvermindering

De bedragen die u betaalt in de vorm van dienstencheques geven u recht op een belastingvermindering (of belastingkrediet) tot een maximumbedrag van 1.520 euro per persoon en per jaar.

Voor het aanslagjaar 2020 (inkomsten 2019) geldt het belastingvoordeel van 30%, waardoor de cheques in werkelijkheid maar 6,30 euro kosten, voor de eerste 167 aangekochte cheques. Voor het aanslagjaar 2021 (inkomsten 2020) geldt de verlaagde belastingvermindering van 20%, waardoor de cheques in werkelijkheid maar 7,20 euro kosten, voor de eerste 169 aangekochte cheques.

Gehuwde of wettelijk samenwonende partners hebben allebei recht op de belastingvermindering voor de dienstencheques als ze die elk onder hun eigen naam kopen. Twee partners die elk een eigen gebruikersnummer hebben bij de dienstencheque-onderneming, kunnen dus elk een belastingvermindering van 30 procent krijgen op een aankoopbedrag van maximaal 1.400 euro.

De Vlaamse regering heeft beslist de fiscale aftrekbaarheid van de cheques te verlagen van 30 naar 20%. Een dienstencheque zal daardoor in werkelijkheid vanaf 1 januari 2020 7,20 euro kosten.

Jaarlijks vanaf 1 maart stuurt Sodexo u een fiscaal attest dat u bij uw belastingaangifte moet voegen. Uw attest is ook beschikbaar in uw Beveiligde Zone en in Mijn Burgerprofiel bij 'Attesten en vergunningen' (rechtsboven klikken op ‘Aanmelden’, daarna nog eens klikken op uw naam).