Dienstencheques

Wie kan gebruik maken van de dienstencheques?

 • 75-plussers kunnen zich op de wachtlijst van de dienst huishoudhulp laten registreren
 • Personen jonger dan 75 jaar, kunnen een aanvraag voor huishoudhulp indienen. Zij worden pas op de wachtlijst opgenomen na grondig sociaal onderzoek betreffende hun zelfredzaamheid. De prioriteit blijft bij de minst zelfredzame personen
  De graad van zelfredzaamheid en de rangorde op de wachtlijst wordt bepaald op basis van de BEL-foto[1]

Het takenpakket

Poetswerk

Een huishoudhulp mag het wekelijks onderhoud doen van de woning. Hiermee wordt bedoeld: het reinigen van meubilair en siervoorwerpen, dweilen van vloeren, ramen poetsen (niet uit raam hangen of op gevaarlijke ladder), stof afnemen, stofzuigen, buiten terras of oprit borstelen en onderhoud van sanitair.

Huishoudelijke taken

- Wassen - Strijken - Bereiden van maaltijden

- Occasioneel naai- en herstelwerk

Boodschappen

Hiermee worden de kleine dagelijkse boodschappen bedoeld, zoals bijvoorbeeld naar de bakker, de slager, de apotheker gaan, enz.

Let op: verplaatsingen buiten het grondgebied van de gemeente en financiële verrichtingen zijn niet toegelaten.

Waarvoor kan u niet terecht?

 • Buitenpoetswerk bij regen, sneeuw en koude weersomstandigheden of bij te hoge temperaturen
 • Onderhoud van gemeenschappelijke trappenhallen alsook van beroepslokalen zoals fabrieksgebouwen, winkels, dokters- en tandartspraktijken en bureelruimtes
 • Jaarlijkse grote schoonmaak

Hygiëne en veiligheid

Onhygiënische situaties worden door de huishoudhulp aan de dienst gemeld. Voor uw en onze veiligheid zal de dienst in dat geval contact met u opnemen om samen naar een oplossing te zoeken.

De huishoudhulp dient beschermd te worden tegen huisdieren.

De huishoudhulp dient steeds in veilige omstandigheden te werken. Ingeval van onveilige situaties kan de huishoudhulp de gebruiker vragen de problemen te verhelpen (bv. loszittend stopcontact, stekker waarvan de bedrading bloot is,…)

Uurregeling

De hulp wordt verleend tussen 8.00 en 17.00 uur, 3 à 4 uur per week of om de 14 dagen. Er wordt niet gewerkt op zaterdagen, zondagen en feestdagen.

De dag en het tijdstip worden in onderling overleg bepaald. De dienst tracht rekening te houden met uw voorkeur. Bij verlof, ziekte of overmacht zal getracht worden vervanging te voorzien, doch deze kan niet verzekerd worden. De verantwoordelijke brengt u vooraf op de hoogte van eventuele wijzigingen in het werkschema.

Bij aanvang van de hulp dient telkens iemand van het gezin of een derde (bv. buur) aanwezig te zijn, zodat de huishoudhulp steeds in de privéwoning kan. Er worden geen huissleutels overhandigd aan de huishoudhulp.

Indien u geen hulp nodig heeft, dan dient u de dienst hiervan ten laatste 48 uur vóór de voorziene hulp op de hoogte te brengen. Ingeval van overmacht (bv. dringende opname ziekenhuis) zal er bij laattijdig verwittigen een bedrag van 22,00 euro per voorzien uur gefactureerd worden. Het bedrag van 22,00 euro wordt aangepast bij een prijswijziging van de dienstencheques.

Prijs en betaling

Per gepresteerd uur hulpverlening overhandigt u aan de huishoudhulp één gedagtekende dienstencheque van 9,00 euro. De kostprijs van de dienstencheques kan afgetrokken worden van de belastingen. Er is een forfaitaire belastingvermindering van 30 % van toepassing, beperkt tot 500 cheques per jaar. Cheques die gekocht worden aan 9,00 euro per stuk kosten dus na aftrek 6,30 euro.

Sodexo stuurt u elk jaar een fiscaal attest op. Het juiste aantal cheques ligt klaar bij de aanvang van de hulp. Zonder voldoende cheques mag de huishoudhulp niet werken en verwittigt ze hiervan de dienst. Voor verplaatsingen met de wagen voor boodschappen wordt een kilometervergoeding aangerekend.

Verzekeringen

Indien een huishoudhulp tijdens de uitvoering van de huishoudelijke taken in een gezin per ongeluk iets breekt of beschadigt, dient hiervan onmiddellijk (= binnen de 24 uur) aangifte gedaan te worden bij de verantwoordelijke van de dienst huishoudhulp, zodat deze, wanneer het schadebedrag hoger is dan 50,00 euro, aangifte kan doen bij de verzekeringsmaatschappij. De scherven of beschadigde stukken dient u te bewaren tot het schadedossier afgehandeld is.

Beroepshouding en beroepsgeheim van de huishoudhulp

Zoals de huishoudhulp het gezin met respect, discretie en vriendelijkheid dient te behandelen, verwachten wij van de gezinnen eenzelfde houding.

De huishoudhulpen zijn gebonden door het beroepsgeheim en er worden hen geen vragen gesteld over andere gezinnen, collega’s of hun privéleven.

 

Belangrijk om weten:

De huishoudhulp wordt niet thuis opgebeld. De huishoudhulp ontvangt geen geschenken noch geld. Er mag niets uitgeleend noch geleend worden.

 

[1] BEL staat voor “Beoordeling Eerste Lijn”. De BEL-schaal meet 4 verschillende aspecten van zorgafhankelijkheid, nl. de lichamelijke, huishoudelijke en sociale algemene dagelijkse verrichtingen (bv. sociaal verlies, administratie, enz.) en de geestelijke gezondheid (bv. desoriëntatie in tijd, neerslachtige stemming, enz.). Afhankelijk van de score op de BEL-schaal heeft een patiënt recht op een aantal uren hulp van een dienst gezins- en bejaardenhulp. Ook de hoogte van de terugbetaling hangt in deze situatie gedeeltelijk af van de score op de BEL-schaal.

Vlaamse dienstencheques zijn een betaalmiddel waarmee u iemand kunt betalen voor huishoudelijk werk bij u thuis. U kunt dat tegen een voordelig tarief doen omdat de Vlaamse overheid een deel van de loonkosten bijpast.

Voorwaarden

Wie mag betalen met dienstencheques?

Om iemand met dienstencheques te kunnen betalen, moet u:

 • meerderjarig zijn

 • een natuurlijk persoon zijn (dus geen bedrijf, vzw …)
 • in Vlaanderen wonen. Dat betekent dat uw hoofdverblijfplaats, het adres waarmee u in het rijksregister geregistreerd staat, in het Vlaamse Gewest ligt.

Waarvoor mag u dienstencheques gebruiken?

U mag dienstencheques alleen gebruiken voor het betalen van activiteiten binnen- of buitenshuis die te maken hebben met uw eigen huishouden. Het gaat om:

 • huishoudhulp: dus niet voor klussen als een toilet repareren, elektriciteitswerken, schilderen, tuinieren, kleine verbouwingswerken, babysitten, opvang van bejaarden...
 • hulp in de privésfeer: dus niet voor hulp in een professionele omgeving, zoals voor het schoonmaken van de wachtzaal van uw praktijk.

Geldigheidsduur

Dienstencheques zijn 12 maanden geldig.

Hoe aanvragen

Schrijf u in bij Pluxee

Als u het systeem van dienstencheques wilt gebruiken, moet u zich inschrijven bij Pluxee. De inschrijving is gratis en kan zowel online als op papier. Als u ingeschreven bent, ontvangt u een gebruikersnummer.
Bij uw inschrijving moet u ook kiezen of u wilt werken met elektronische of met papieren dienstencheques.

Kies een erkende onderneming

Zodra u ingeschreven bent, neemt u contact op met een erkende onderneming in uw buurt.

Bestel uw dienstencheques

U kunt uw dienstencheques op verschillende manieren bestellen: via uw Beveiligde Zone, via de Pluxee-app, via uw Belfius- of KBC-bankapp of met een overschrijving van het juiste bedrag voor het aantal gewenste cheques naar de rekening van Pluxee.

U bestelt altijd minimaal 10 dienstencheques en betaalt dus altijd minimaal 90 euro (of 100 euro als u dat jaar al meer dan 400 dienstencheques hebt besteld). Let erop dat u het juiste bedrag overschrijft. Na betaling ontvangt u uw dienstencheques, in uw elektronische portefeuille of via de post.

Jaarlijkse aankooplimiet

Het aantal dienstencheques dat u kunt aankopen, is beperkt: er bestaat een quotum per kalenderjaar, afhankelijk van uw situatie.

 • Als individuele gebruiker mag u maximaal 500 dienstencheques aankopen (400 cheques tegen 9 euro en de overige 100 cheques tegen 10 euro).
 • Het maximum voor een gezin (alle personen die volgens het attest van gezinssamenstelling uit het bevolkingsregister ingeschreven zijn op hetzelfde adres) is 1.000 cheques (800 cheques tegen 9 euro en de overige 200 cheques tegen 10 euro).

Bepaalde gebruikersprofielen hebben recht op een hogere aankooplimiet per kalenderjaar: eenoudergezinnen, personen met een beperking en bejaarden mogen 2.000 dienstencheques aankopen tegen 9 euro.

Bent u zelfstandige? Bent u onlangs bevallen en wilt u na uw bevallingsrust weer aan het werk gaan? Dan hebt u via uw socialeverzekeringsfonds recht op 105 gratis dienstencheques in het kader van ‘moederschapshulp’.

Bevestig de prestaties en betaal

Uw hebt dienstencheques aangekocht en een huishoudhulp levert voor u een prestatie. Wat gebeurt er daarna?

Hoe betaal ik mijn huishoudhulp met elektronische dienstencheques?

Hoe betaal ik mijn huishoudhulp met papieren dienstencheques?

Volmacht

Als u de dienstencheques wilt beheren van iemand die dat niet zelf kan, dan kunt u een volmacht vragen om zijn account te beheren.

Kostprijs

Financieel voordeel

U betaalt als particulier 9 euro per gepresteerd uur.

Daarnaast krijgt u een belastingvermindering van 1,8 euro per dienstencheque op de 174 eerste dienstencheques die u hebt gekocht per persoon per fiscaal jaar. Een dienstencheque van 9 euro kost u daardoor na de belastingvermindering in werkelijkheid nog 7,2 euro.

U vindt alle informatie over de fiscale aftrek van dienstencheques op de website van Pluxee.

Fiscaal attest

Jaarlijks, vanaf 1 maart, stuurt Pluxee u een fiscaal attest dat u bij uw belastingaangifte moet voegen. Uw attest is ook beschikbaar in uw Beveiligde Zone en in Mijn Burgerprofiel bij ‘Attesten en vergunningen’ (rechtsboven klikken op ‘Aanmelden’, daarna nog eens klikken op uw naam).

Reglement

 • Wet van 20 juli 2001 tot bevordering van buurtdiensten en -banen
 • Koninklijk besluit van 12 december 2001 betreffende de dienstencheques.