Heraanleg Blandenstraat

Gepubliceerd op  di 12 jan 2021
Wij danken iedereen die de moeite gedaan heeft om zijn ervaring door te geven aan de dienst mobiliteit via mobiliteit@oud-heverlee.be.

De Blandenstraat zal voor het deel tussen de Dassenstraat en de Parkstraat deze legislatuur heraangelegd worden. Deze straat heeft een bochtig verloop en er staan verschillende woningen binnen de rooilijn, waardoor de beschikbare ruimte beperkt is.

De proefopstellingen van afgelopen maand zijn belangrijk om de verschillende scenario’s in de praktijk te kunnen uittesten. Momenteel wordt het scenario uitgetest waarbij er in de Blandenstraat aan beide zijden afzonderlijke fietspaden zouden komen. Dit is het doortrekken van hetzelfde principe van de rest van de Blandenstraat.

Na 5 weken de proefopstelling te hebben geobserveerd blijkt dat door de beperkte beschikbare ruimte, het bochtige verloop, het parkeren op de weg en de twee bushaltes, dat dit scenario moeilijk uitvoerbaar is en het niet de gewenste doelstelling van meer verkeersveiligheid mogelijk maakt.

Daarom gaan we de wegversmallingen, met uitzondering van de eerste versmalling komende van de Parkstraat (die zorgt voor een poorteffect), in de loop van volgende week wegnemen.

Het studiebureau wordt aan het werk gezet om andere scenario’s voor dit deel van de Blandenstraat te onderzoeken. Eens deze plannen verder staan, zal hier eveneens een proefproject voor gehouden worden.

Voor de oversteekplaats op de Blandenstraat ter hoogte van de Verbindingsstraat wordt een alternatief uitgewerkt. Ter hoogte van de Dassenstraat komen twee nieuwe oversteekplaatsen. Doordat er hier een betere zichtbaarheid is op de oversteekplaats is het hier niet nodig van het zebrapad te combineren met een wegversmalling.

Beide voorstellen zullen in een latere fase geëvalueerd worden.