Hemelwaterput en/of infiltratievoorziening subsidie

Hemelwaterinstallatie

De gemeente wil stimuleren dat hemelwater (regenwater) gebruikt wordt om toiletten door te spoelen, te poetsen, de wasmachine te laten draaien, … Daarom kan u in sommige gevallen beroep doen op een subsidie van de gemeente.

Voorwaarden
 • Het betreft een hemelwaterput en een pompinstallatie;
 • Het betreft een bestaande eengezinswoning (bouwvergunning vóór 07/09/99);
 • De plaatsing is niet verplicht volgens bepalingen opgenomen in de stedenbouwkundige vergunning of volgens gewestelijke en provinciale verordeningen (zie art. 1.7 Watertoets);
 • Het tankvolume is in verhouding tot grootte van aangesloten dakoppervlakte (min 3.000 liter);
 • Er is minstens een aansluiting op één WC of wasmachine.
 • De installaties dienen te voldoen aan de richtlijnen overeenkomstig 'de code van goede praktijk voor hemelwaterputten en infiltratievoorzieningen (p.125), de gewestelijke verordening inzake hemelwaterputten. (is opgeheven in 2014 omdat de nieuwe Westelijke verordening strenger is dan de vorige, cfr. brochure Hemelwater, De stedenbouwkundige Verordeningen Provincie Brabant).

Infiltratievoorziening

= voorziening voor het doorsijpelen van hemelwater, afkomstig van verharde oppervlakten, in de bodem. Dit kan door middel van een open (bovengrondse) infiltratievoorziening of door middel van een ondergrondse infiltratievoorziening

 Voorwaarden
 • Het betreft een bestaande eengezinswoning (bouwvergunning vóór 07/09/99);
 • De plaatsing is niet verplicht volgens bepalingen opgenomen in de stedenbouwkundige vergunning of volgens gewestelijke en provinciale verordeningen (zie art. 1.7 Watertoets);
 • Het buffervolume is in verhouding tot afvoerdebiet.
 • De installaties dienen te voldoen aan de richtlijnen overeenkomstig 'de code van goede praktijk voor hemelwaterputten en infiltratievoorzieningen (p.125), de gewestelijke verordening inzake hemelwaterputten e.a. en de provinciale stedenbouwkundige verordening inzake afkoppeling van hemelwateren.

Procedure

 • De aanvraag dient vóór de aanleg van de installatie te gebeuren;
 • U doet een aanvraag via het digitaal loket of u neemt contact op met de technisch adviseur via het nr. 0496 25 85 00 of via woningkwaliteit.WAV@igo.be voor een afspraak voor een eerste plaatsbezoek voor het begin van de werken en voor meer informatie;
 • Het aanvraagformulier wordt tijdens het eerste plaatsbezoek meegebracht en samen met de technisch adviseur ingevuld;
 • Zie het subsidiereglement en de procedure aanvraag.
Premie
 • Dit is afhankelijk van welke en het aantal aansluitingen;
 • De premie betreft maximaal 500,00 euro (dit wordt beoordeeld door de technisch adviseur naar gelang het aantal aftappunten).