Halftijds technisch beambte keukenhulp kinderdagverblijf

Oud-Heverlee organiseert een selectieprocedure voor de aanwerving van een (M/V):

HALFTIJDS CONTRACTUEEL TECHNISCH BEAMBTE KEUKENHULP (E1-E3) ARBEIDSOVEREENKOMST VAN ONBEPAALDE DUUR

Doel van het kinderdagverblijf 't Dolfijntje is het opvangen van kinderen en het voorzien van een zo optimaal mogelijke verzorging en ontwikkelingsgericht aanbod in het kader van een zo aangenaam en stimulerend mogelijk verblijf.

Takenpakket:

 • Het bereiden van maaltijden:
  • dagelijks instaan voor aangepaste, lekkere en gezonde maaltijden voor kinderen onder de 3 jaar;
  • -correct positioneren van de maaltijden;
  • hulp bij het op- en afruimen;
  • HACCP wetgeving kennen en toepassen;
  • voorraadbeheer;
 • Verrichten van huishoudelijke en logistieke taken:
  • verrichten van onderhoudstaken, huishoudelijke en logistieke taken eigen aan de werking van het kinderdagverblijf teneinde dagelijks een optimale werking te verzekeren;
  • onderhoud en hygiëne van de keuken en daarmee verbonden ruimtes (voorraadruimte, wasplaats en personeelsruimte, apparaten en materialen;
  • correcte verwijdering van afvalproducten.
 • Verrichten van polyvalente taken:
  • verrichten van alle niet vermelde taken die opgedragen worden door de leidinggevende en die nodig zijn voor de correcte werking van het kinderdagverblijf.

Hij of zij rapporteert aan de leidinggevende van het kinderdagverblijf en werkt samen met de kindbegeleid(st)ers.

Voor deze functie bieden wij een geïndexeerde bruto maandwedde voor een halftijdse prestatie (index 11/2020): minimum 987,29 euro en maximum 1.243,49 euro – fietsvergoeding voor woon-werkverkeer (0,24€/km) - maaltijdcheques (8,00€/maaltijdcheque)

Bekwaamheidsproef:

Kandidaten zullen:

1) in een praktische proef (onder de vorm van meerkeuzevragen en een probleemstelling ), die in overeenstemming staat met de specifieke vereisten van de functie, hun technische kennis, vereist voor deze functie moeten bewijzen. Tijdens deze proef kan ook bevraagd worden naar de werkwijze, gebruikte technieken, werktuigen, toepassing veiligheidsvoorschriften en beschermingskledij.

Deze proef heeft plaats op vrijdag 18 december 2020 vanaf 9.00 uur. De kandidaten ontvangen hiervoor een schriftelijke uitnodiging.

2) in een mondelinge proef bevraagd worden naar hun kennis, motivatie, hun persoonlijkheid, eventuele werkervaring, vakkennis en van hun interesse voor het werkterrein.

Deze proef heeft plaats op dinsdag 22 december 2020. Voor deze proef worden de kandidaten, die slaagden voor de praktische proef, persoonlijk uitgenodigd (telefonisch of via e-mail).


Bijkomende inlichtingen zijn te bekomen bij de dienst personeel tel. 016 38 88 29, e-mail: personeel@oudheverlee.be .


Voel je je aangesproken door de voormelde functie en voldoe je aan de vereiste voorwaarden, dan kan je je kandidaat stellen met duidelijke vermelding van de beoogde functie via één van onderstaande manieren:
online
• door een per post verzonden motivatiebrief, met afschrift vereiste diploma en CV, naar Gemeentebestuur Oud-Heverlee, Vacature, Gemeentestraat 2 te 3054 Oud-Heverlee;
• door een persoonlijk overhandigde motivatiebrief, met afschrift vereiste diploma en CV, af te geven tegen ontvangstbewijs, op het secretariaat op de 1° verdieping van het gemeentehuis, Gemeentestraat 2 te 3054 Oud-Heverlee.
• via e-mail (liefst met ontvangst- en leesbevestiging), met afschrift vereiste diploma en CV als bijlage, te zenden naar kandidatuur@oud-heverlee.be ;

Uiterste datum voor kandidatuurstelling: 9 december 2020.