Halftijds (M/V) verantwoordelijke projecten patrimonium (A1a-A3a) – contract tot 31 december 2025

Staat, onder leiding van het afdelingshoofd infrastructuur, in voor het goede verloop van de nieuwbouwprojecten en vernieuwbouw/renovatieprojecten van het meerjarenplan: dossieropmaak, overleg met stakeholders, administratieve opvolging en werfopvolging van de patrimoniumprojecten.

Diploma: master of een diploma universitair onderwijs, of diploma van het hoger onderwijs van twee cycli dat gelijkgesteld werd met universitair onderwijs.

Rijbewijs B is een vereiste.

Solliciteren

Voelt u zich aangesproken en voldoet u aan de vereiste voorwaarden, dan kunt u zich kandidaat stellen met duidelijke vermelding van de beoogde functie(s) via één van onderstaande manieren:

  • het online sollicitatieformulier 
  • via e-mail (liefst met ontvangst- en leesbevestiging), met diploma en CV als bijlage, te zenden naar kandidatuur@oud-heverlee.be;
  • door een per post verzonden sollicitatiebrief, met afschrift diploma en CV, naar Gemeentebestuur Oud-Heverlee, Vacature, Gemeentestraat 2 te 3054 Oud-Heverlee;
  • door een persoonlijk overhandigde sollicitatiebrief, met afschrift diploma en CV, af te geven tegen ontvangstbewijs, op het secretariaat op de 1° verdieping van het gemeentehuis, Gemeentestraat 2 te 3054 Oud-Heverlee.

De vermelde functies worden immers open verklaard voor aanwerving en samenstelling van een wervingsreserve van 3 jaren.

Uiterste datum voor kandidatuurstelling: DONDERDAG 5 MAART 2020.