Gemeenteraadscommissies

De raadscommissies hebben als taak de besprekingen in de gemeenteraadszittingen voor te bereiden en het algemeen beleid van het gemeentebestuur te bespreken. De vergaderingen van de gemeenteraadscommissies zijn in principe openbaar, behalve in de uitzonderingsgevallen die ook van toepassing zijn op de gemeenteraad.

Er zijn drie raadscommissies.

Algemeen: politie, brandweer, personeelszaken, kerkfabrieken, financiën, informatie en ICT.

Mens: onderwijs, sport, gezin en kinderopvang, jeugd, lokale economie, gelijke kansenbeleid en werkgelegenheid, welzijn en sociale zaken, ontwikkelingssamenwerking, cultuur en dierenwelzijn.

Ruimte: ruimtelijke ordening, patrimonium, openbare werken, mobiliteit, milieu en klimaat, wonen, recreatie en toerisme.

De verslagen zijn raadpleegbaar bij elke commissie bij Agenda en verslagen.
Oudere verslagen vind je hier.