Gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn

De gemeenteraad en aansluitend de raad voor maatschappelijk welzijn van Oud-Heverlee vergaderen minstens 10 keer per jaar (in principe elke laatste dinsdag van de maand behalve in juli). De datum, de locatie en de dagorde worden telkens aangekondigd via een nieuwsbericht op de website en onze facebookpagina. Iedereen is welkom de zittingen te volgen. 

Bekendmakingen gemeenteraad

Heb je een vraag voor de gemeenteraad?
Gebruik het digitaal formulier (enkel formulieren ingestuurd vóór 19.00 uur op de dag van de zitting, kunnen worden behandeld).

Je kan het formulier ook hier downloaden en mailen naar adinda.claessen@oud-heverlee.be en marijke.pertz@oud-heverlee.be (enkel formulieren ingestuurd vóór 19.00 uur op de dag van de zitting, kunnen worden behandeld).

Sinds 1 januari 2019 bestaat de raad voor maatschappelijk welzijn uit dezelfde personen als de verkozenen voor de gemeenteraad. 

De belangrijkste opdrachten van de gemeenteraad zijn:

  • De vaststelling van de belastingen en retributies
  • De goedkeuring van reglementen en verordeningen
  • De goedkeuring van het meerjarenplan en het budget
  • De bespreking van de problemen die leven in de gemeente (milieu, ruimtelijke ordening, verkeer,…) en het nemen van de nodige maatregelen tot ordening van de samenleving.
  • Het toezicht op de ondergeschikte besturen
  • De goedkeuring van het gemeentelijk personeelskader en het organogram

De raad voor maatschappelijk welzijn vervult dezelfde rol voor de bevoegdheden van het OCMW.


De gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn bestaat uit 21 leden met inbegrip van de burgemeester en schepenen. Zij worden verkozen tijdens de gemeenteraadsverkiezingen die om de 6 jaar plaatsvinden. De coalitie wordt gevormd door CD&V, Groen en SP.a. De oppositie wordt gevormd door N-VA en Open vld.