Gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn

Sinds 1 januari 2019 bestaat de raad voor maatschappelijk welzijn uit dezelfde personen als de verkozenen voor de gemeenteraad. De gemeenteraad en raad van maatschappelijk welzijn zijn het hoogste orgaan in de gemeente.

De verslagen vanaf 2019 vind je bij bekendmakingen gemeenteraad.
De verslagen voor 2019 staan bij Agenda en verslagen.

Bekendmakingen gemeenteraad

De belangrijkste opdrachten van de gemeenteraad zijn:

  • De vaststelling van de belastingen en retributies
  • De goedkeuring van reglementen en verordeningen
  • De goedkeuring van het meerjarenplan en het budget
  • De bespreking van de problemen die leven in de gemeente (milieu, ruimtelijke ordening, verkeer,…) en het nemen van de nodige maatregelen tot ordening van de samenleving.
  • Het toezicht op de ondergeschikte besturen
  • De goedkeuring van het gemeentelijk personeelskader en het organogram

De raad voor maatschappelijk welzijn vervult dezelfde rol voor de bevoegdheden van het OCMW.


De gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn bestaat uit 21 leden met inbegrip van de burgemeester en schepenen. Zij worden verkozen tijdens de gemeenteraadsverkiezingen die om de 6 jaar plaatsvinden. De coalitie wordt gevormd door CD&V, Groen en SP.a. De oppositie wordt gevormd door N-VA en Open vld.

De gemeenteraad en aansluitend de raad voor maatschappelijk welzijn van Oud-Heverlee vergaderen minstens 10 keer per jaar (in principe elke laatste dinsdag van de maand behalve in juli). De datum, de locatie en de dagorde worden telkens aangekondigd via een nieuwsbericht op de website en onze facebookpagina. Iedereen is welkom de zittingen bij te wonen.