FOD Financiën helpt telefonisch met de belastingaangifte

Voor uw veiligheid en die van de medewerkers van de FOD Financiën is er dit jaar weer geen zitdag in het gemeentehuis en ook niet in de kantoren van de FOD Financiën. Maar de federale overheidsdienst Financiën staat wel klaar om telefonisch te helpen met uw belastingaangifte.

Eenvoudig en snel via Tax-on-web

Dien uw belastingaangifte digitaal in. Het is gemakkelijker dan u denkt. Vanaf begin mei is uw aangifteformulier beschikbaar in MyMinfin (Tax-on-web).

Surf naar www.myminfin.be, meld u aan met Itsme of uw identiteitskaart, uw pincode en een kaartlezer. U vindt er een grotendeels vooraf ingevulde aangifte of een ‘voorstel van vereenvoudigde aangifte’. U controleert deze gegevens.

Als u een voorstel van vereenvoudigde aangifte ontvangt en 

  • uw gegevens hierin zijn juist en volledig, dan moet u niets doen. U ontvangt dan automatisch uw aanslagbiljet.
  • uw gegevens zijn onjuist of onvolledig, dan moet u ze corrigeren. Dat kan via MyMinfin.be of via het papieren antwoordformulier. Lukt dat niet, dan kan u een telefonische afspraak maken.

Telefonische hulp nodig?

Contacteer de medewerkers van de FOD Financiën op het nummer dat op uw aangifte vermeld wordt. U krijgt dan een afspraak. Op de dag van de afspraak helpt een medewerker u per telefoon om uw aangifte in te vullen. Voor uw veiligheid zijn de kantoren van de FOD Financiën gesloten tijdens de coronacrisis en wordt er ook dit jaar geen zitdag in het gemeentehuis georganiseerd.

Documenten ontvangen via de eBox

Maak het uzelf gemakkelijk en ontvang uw documenten van de FOD Financiën digitaal via de eBox, de digitale en beveiligde ‘brievenbus’ van de overheid. Activeer uw eBox op doemaardigitaal.be! U krijgt dan een melding zodra er een nieuw document beschikbaar is.

Meer info: https://financien.belgium.be/nl/particulieren/belastingaangifte/aangifte  

Gepubliceerd op  vr 30 apr 2021