Update werken Naamsesteenweg

Sinds eind september neemt Wegen en Verkeer de fietspaden en de rijweg op de Naamsesteenweg in Heverleebos van aan de brug aan de E40 (grondgebied Leuven) tot aan de grens met Oud-Heverlee onder handen. We ontvingen deze week een nieuwe stand van zaken.

Stand van zaken 18 november

De werken vorderen zoals gepland. De fietsers dienen nog tot het einde van de werkzaamheden via de omleiding te lopen.

Planning

Huidige werken

  • Maandag 22/11 - Donderdag 25/11 asfalt
  • Vrijdag 26 -> 15/12 verder werken aan verlichting, bermen afwerken, bushaltes afwerken, hagen planten

Brainestraat/Duivenstraat

  • Deze week start met uitzetten werfzone, opbraak.
  • De volgende 3 weken lijnvormige elementen, klinkerverhardingen, bushalteperron
  • Week 13/12 toplaag rijweg en fietspad. Hopelijk eind die week openstelling als het weer dit toelaat.
  • de week tot 23/12 wordt de werf opgeruimd.

Wij plannen het einde van de werken voor 23 december. Van zodra we het verkeer kunnen openstellen zullen we dat doen.


Door de vernieuwingswerken op de Naamsesteenweg in Leuven aan bushaltes, fietspaden, rijweg en verlichting is de steenweg gedeeltelijk afgesloten. Met extra relancebudget van de Vlaamse regering kan Wegen en Verkeer op dezelfde Naamsesteenweg in Blanden aan het kruispunt met de Brainestraat en Duivenstraat een aantal cruciale aanpassingen voor fietsers en voetgangers versneld uitvoeren met een minimum extra hinder. 

Alle informatie rond deze werken, ook de timing en impact vind je op de website van "Wegen en Verkeer".

Gepubliceerd op  do 18 nov 2021