Everzwijnen

Doorgaans denken we bij everzwijnen vooral aan de Ardennen, maar ook in Vlaanderen nemen de aantallen sterk toe. Everzwijnen zijn geen kieskeurige eters, maar verorberen alles wat hun pad kruist en energiewaarde bezit. De enorme appetijt van everzwijnen brengt ook overlast met zich mee.

Meer informatie vindt u bij het Agentschap voor Natuur en Bos.

Als u schade hebt geleden die veroorzaakt werd door wild of door een beschermde diersoort, dan kunt u onder bepaalde voorwaarden een schadevergoeding krijgen van de Vlaamse overheid. Lees meer.