European Disability Card

Oud-Heverlee hecht veel belang aan een verdere verhoging van de participatie van mensen met een handicap aan alle aspecten van het maatschappelijk leven, zo ook aan het vrijetijdsleven.

Om de toegang voor personen met een handicap tot culturele, sportieve en vrijetijds-activiteiten te bevorderen werd in België in oktober 2017 de European Disability Card officieel gelanceerd. De kaart biedt personen met een handicap specifieke toegangstarieven of andere voordelen bij culturele activiteiten, vrijetijdsbesteding en sport.

Welke voordelen dit kunnen zijn, wordt zelf beslist door de organisatoren van cultuur-, sport of vrijetijdsactiviteiten, die de kaart aanvaarden, De voordelen kunnen onder meer zijn:

 • gratis toegang of toegang tegen een verminderde prijs voor personen met een handicap
   en/of hun begeleiders;
 • gratis ter beschikking stellen van een audio- of videogids;
 • ter beschikking stellen van brochures of informatie, aangepast aan de specifieke behoeften
   (bv. brailleschrift of eenvoudige taal);
 • aangepaste rondleidingen (bv. in gebarentaal).

Onze gemeente is recent ook partner geworden binnen dit project en wenst deze kaart zo veel mogelijk kenbaar te maken bij haar inwoners.


Wat is de European Disability Card? 

 • De kaart biedt personen met een handicap specifieke toegangstarieven of andere voordelen bij culturele activiteiten, vrijetijdsbesteding en sport. Hierdoor wilt men de participatie van deze doelgroep tot culturele, sportieve en vrijetijdsactiviteiten verhogen.
 • Welke voordelen dit kunnen zijn, wordt zelf beslist door de organisatoren van cultuur-, sport of vrijetijdsactiviteiten, die de kaart aanvaarden, De voordelen kunnen onder meer zijn:
  • gratis toegang of toegang tegen een verminderde prijs voor personen met een handicap en/of hun begeleiders
  • gratis ter beschikking stellen van een audio- of videogids;
  • ter beschikking stellen van brochures of informatie, aangepast aan de specifieke behoeften (bv. brailleschrift of eenvoudige taal);
  • aangepaste rondleidingen (bv. in gebarentaal);

Wie kan deze kaart aanvragen?

 • Iedereen die erkend is als persoon met een handicap of hulp krijgt van één van de vijf Belgische instellingen bevoegd voor integratiebeleid voor personen met een handicap. Voor personen wonende in Vlaanderen is dit de FOD Sociale Zekerheid en het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

Hoe en waar kan u de kaart aanvragen?

Hoe en waar kan u de kaart gebruiken?

 • Raadpleeg de website, reclame, flyers ... van de plaats die u bezoekt of neem contact op met de organisator. Hij zal u informeren over de voordelen voor kaarthouders.
 • De kaart kan in België gebruikt worden en in de deelnemende EU-landen: Cyprus, Estland, Finland, Italië, Malta, Roemenië en Slovenië.

Andere nuttige info

 • De kaart is strikt persoonlijk. U moet de kaart altijd bij zich hebben om de voordelen te krijgen. De kaart bevat o.a. een foto, de naam, voornamen en geboortedatum van de persoon met een handicap
 • De kaart is 5 jaar geldig.
 • Bij verlies van de kaart kan u een nieuwe kaart aanvragen bij de bevoegde instanties (max. 1x)
 • Na de aanvraag duurt het +/- 4 weken vooraleer u de kaart ontvangt.

Meer informatie: www.eudisabilitycard.be of raadpleeg de folder.

Wenst u graag hulp bij de aanvraag? De maatschappelijk assistenten van het OCMW helpen u hier graag mee verder.