Enquête naar de arbeidskrachten (EAK)

Gepubliceerd op  ma 06 jan 2020
In februari of maart kan je een schrijven ontvangen betreffende de enquête naar de arbeidskrachten. U bent verplicht om deel te nemen aan deze enquête.

De enquête naar de arbeidskrachten (EAK) is een sociaal-economische steekproefenquête bij huishoudens. Haar voornaamste doelstelling is de populatie op actieve leeftijd (vanaf 15 jaar) op te delen in drie groepen (nl. werkende personen, werklozen en niet-actieve personen), en over elk van deze categorieën beschrijvende en verklarende gegevens te verstrekken. Deze enquête wordt ook in de andere EU-lidstaten uitgevoerd en wordt gecoördineerd door de statistische dienst van de Europese Unie, EUROSTAT. In België wordt de EAK georganiseerd door Statbel. De bedoeling is informatie te vergaren die op Europees vlak vergelijkbaar is.

Meer informatie: https://statbel.fgov.be/nl/enquete/enquete-naar-de-arbeidskrachten-eak