Leegstandsbelasting aanvraag voor vrijstelling cfr. reglement van 26 februari 2013