Ecostrades

Groene verbindingswegen tussen versnipperde natuurgebieden: een maatschappelijk-ecologisch initiatief.

Ecostrades wil inwoners en organisaties zoals buurtcomités, verenigingen, scholen, bedrijven… aanspreken om hun onmiddellijke woon-, werk- of activiteitgebied ecologisch te beschermen, te onderhouden, te verfraaien of herin te richten.

Zulke lokale projecten leiden ook tot meer welzijn; inwoners krijgen meer vat op hun eigen leef-,
ontspannings- en werkomgeving, wat leidt tot toegenomen zelfbewustzijn en zelfvertrouwen
in eigen kunnen, tot meer ondernemerschap en minder gevaar voor vereenzaming en isolement.

De vereniging Ecostrades heeft al initiatieven lopen in andere gemeenten en wil ook in Oud-Heverlee actief worden. Toekomstige vrijwilligers kunnen rekenen op hulp bij planopmaak, kunnen steunen op de expertise van de vereniging bij het inwinnen van ecologisch advies bij (boven)lokale expertisecentra, gemeentelijke groendiensten, provinciale milieudiensten, milieuorganisaties, opleidingscentra, hogescholen, universiteiten, adviesbureaus, tuinaanlegbedrijven, … 

Ook hulp bij het verkrijgen van toelatingen, het creëren van een draagvlak, het verzamelen van de benodigde financiële, technische en logistieke ondersteuning verzamelen enz…behoort tot de mogelijkheden.

Wie dit initiatief met raad en daad wil steunen kan mailen naar rondetafel@oud-heverlee.be of

via de vzw Ecostrades Herendreef 3 – 3001 Heverlee
Websites: www.ecostrades.be of www.ecohighways.com
E-Mailadres: info@ecohighways.com