Duurzaam productgebruik

De keuze voor een bepaald product of materiaal is van groot belang. Niet bij alle producten en materialen wordt immers bij de productie, verwerking, … evenveel rekening gehouden met duurzame aspecten.

Wat zijn ‘duurzame’ producten?

Bij de keuze voor een bepaald product of materiaal is het van belang om rekening te houden met de drie pijlers van duurzame ontwikkeling, namelijk sociale, economische en ecologische criteria.

Twee voorbeelden:

  • Bij de aankoop van biologische voeding bij een lokale landbouwer wordt er rekening gehouden met de 3 pijlers: economische criteria (een realistische prijs en een eerlijke vergoeding; steun aan de lokale economie), sociale criteria (korte keten; rechtstreeks contact met de producent) en ecologische criteria (o.a. minder transport, minder energieverbruik, geen gebruik van pesticiden en kunstmest).
  • Veel hout, houtproducten en papierwaren zijn tegenwoordig vervaardigd uit hout afkomstig uit duurzaam beheerde bossen. Lees er meer over in het artikel op deze pagina.

Bij veel productgroepen bestaan er reeds duurzamere alternatieven. Niet alleen bij voeding en hout, maar ook bij andere bouwmaterialen, kantoormateriaal, schoonmaakmiddelen, cosmetica, bloemen, enz … Zelfs bij de keuze voor een bepaalde ‘dienst’ kan u rekening houden met duurzame criteria.

Duurzamere producten en materialen dragen vaak een label. Op www.labelinfo.be kan je nagaan wat deze labels precies betekenen.

‘Duurzame producten’ is echter een subjectief begrip. Er is niet één label dat u garandeert dat u het meest duurzame product koopt. Probeer bij uw aankopen zo veel mogelijk elementen uit de 3 pijlers te combineren.

Bij de keuze voor fairtradeproducten wordt er eveneens rekening gehouden met deze 3 aspecten.

Enkele tips

  • voorkom zoveel mogelijk afval, voorkomen is de goedkoopste verwerking van afval.
  • koop voor je voeding seizoensproducten, liefst nog uit eigen streek.
  • gebruik FSC-hout (uit duurzaam geëxploiteerde bossen).
  • gebruik zoveel mogelijk hernieuwbare grondstoffen.
  • gebruik geen sproeistoffen of andere bestrijdingsmiddelen in je tuin.

Meer informatie

Volgende websites bevatten interessante info voor wie op zoek is naar meer informatie over duurzame producten en diensten: