Duurzaam gecertificeerd hout en papier van verantwoorde herkomst

 

Het gaat nog steeds niet goed met de bossen op onze aarde. Deze belangrijke ecosystemen, met hun immense rijkdommen aan leven, staan wereldwijd onder grote druk. De ontbossing raast meedogenloos verder, en bosdegradatie tast zowel de tropische bossen van Afrika als de loofbossen bij ons aan. Bossen worden platgebrand om plaats te maken voor landbouwgebied (bv. Zuid-Amerika) of worden gekapt voor houtwinning.

Toch hoeft houtwinning helemaal geen schadelijke activiteit voor het milieu te zijn. Onze toevlucht nemen tot andere materialen is dan ook nergens voor nodig. Hout is een hernieuwbare grondstof die milieuvriendelijker is dan de meeste alternatieven.

Uiteraard moet de houtwinning op een verantwoorde en duurzame manier gebeuren, waarbij rekening wordt gehouden met de sociale, ecologische en economische aspecten. Het gaat bijvoorbeeld om de arbeidsomstandigheden van de bosarbeiders, de bewoners van het bos, een verantwoorde manier van oogsten, zodat alle bosfuncties behouden blijven en het bos een economische waarde heeft en behoudt voor de lokale bevolking.

 

Het FSC label

 

De Forest Stewardship Council (FSC) is een internationale, onafhankelijke niet-gouvernementele non-profit organisatie die streeft naar verantwoord bosbeheer wereldwijd volgens strikte sociale, ecologische en economische criteria. Een verantwoord bosbeheer moet respectvol zijn voor zowel het leefmilieu als de mens.

FSC werd opgericht in 1993 door boseigenaren, bedrijven uit de hout- en papiersector, sociale bewegingen en milieuorganisaties. Het FSC keurmerk wordt wereldwijd aanzien als strengste label in zijn soort voor wat betreft verantwoord bosbeheer, en is trouwens het enige wat de steun krijgt van milieuorganisaties zoals WWF en Greenpeace.

 

Hoe werkt FSC?

 

Het FSC label garandeert de duurzame oorsprong omdat niet enkel het bos van oorsprong wordt gecontroleerd, maar ook de hele handelsketen tot bij de eindconsument.

Om ook aan de eindklant de garantie te kunnen geven dat zijn product afkomstig is uit een duurzaam beheerd bos, dient er ook een controle te gebeuren bij elke tussenstap.

 De 'Chain of Custody' (of handelsketen) is het volledige traject dat het hout(product) aflegt tussen het FSC gecertificeerde bos en de consument. Iedere betrokkene in het verwerkingsproces (zagerij, invoerder, pulpfabriek, drukkerij, houthandel,...) wordt gecontroleerd door een onafhankelijk organisme en ontvangt dan pas zijn eigen CoC certificaat. Dat certificaat laat hem dan toe producten met het FSC label te verkopen.

 Een gesloten handelsketen is met andere woorden een hoeksteen in het FSC verhaal.

 

FSC certificering wereldwijd

 

Wereldwijd bedraagt de oppervlakte FSC gecertificeerd bos reeds meer dan 180 miljoen hectare (cijfers Augustus 2015) waarbij het zowel gaat over bossen in het Hoge Noorden tot de tropen en ook bossen in onze streken. Zo is er ruim 22.000 ha FSC gecertificeerd bos in Vlaanderen, wat overeenkomt met een kleine 15% van de Vlaamse bosoppervlakte.

Het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) beheert in Vlaanderen een FSC groepscertificaat, waarbij zowel publieke als private bosbeheerders – klein tot groot – aansluiting kunnen vinden.

 

Ook de gemeente Oud-Heverlee liet haar bos in Sint-Joris-Weert certificeren via dit groepscertificaat.

 

Het PEFC label

 

 PEFC staat voor Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes en vormt een kader, waarbinnen nationale en regionale certificeringsystemen internationaal overeengekomen criteria op het gebied van duurzaam bosbeheer kunnen afstemmen op de lokale omstandigheden.

Het is het grootste boscertificatiesysteem met meer dan 260 miljoen hectare gecertificeerde bosoppervlakte verspreid over de hele wereld. Bovendien is het ook het grootste systeem in België en buurlanden met maar liefst 54% van alle bossen die PEFC gecertificeerd zijn.

Dit, van oorsprong Europese label, ijvert ook voor de ontwikkeling van een milieuvriendelijk, sociaal gunstig en economisch leefbaar bosbeheer, maar hanteert minder strenge criteria dan het FSC-label, sterk afhankelijk van de lokale reglementering.

 

Wat kan ik zelf doen ?

 

U kan bijdragen aan de bescherming van de bossen en het verantwoord beheer van bossen door te kiezen voor duurzaam gecertificeerde hout- en papierproducten.

Wat houtproducten betreft, gaat dit zowel over constructiehout (hout, plaatmaterialen, terrasplanken …) tot heel wat afgewerkte producten zoals meubels of speelgoed. Ook een groot aanbod aan papierproducten, van printpapier, enveloppen, toiletpapier tot drukwerk en verpakkingen kan je vinden.

Ook gerecycleerd papier en hout tellen bij PEFC en FSC mee als duurzaam. Het FSC label geeft de garantie dat hergebruikte producten voor 100% gerecycled zijn. De producten met het PEFC label zijn samengesteld uit ten minste 70% van gerecycleerd materiaal.

In warenhuizen, tuincentra, en doe-het-zelf-zaken kan je reeds veel FSC of PEFC gecertificeerde producten terugvinden die makkelijk te herkennen zijn aan het label op het product. Voor maatwerk of andere hout- of papiertoepassingen waarop geen label staat, dient dit op het factuur vermeld te staan.

 

FSC gecertificeerde bedrijven, waarvan er reeds meer dan 700 zijn in België, kan je steeds terugvinden op de website www.ikzoekFSC.be, waar je gericht kan zoeken naar specifieke producten of FSC gecertificeerde leveranciers bij jou in de buurt.

PEFC-gecertificeerde bedrijven en producten kan je opzoeken via www.ikzoekpefc.be

 

Ook onze gemeente geeft het goede voorbeeld !

 

De gemeente Oud-Heverlee maakt zelf ook werk van een verantwoord aankoopbeleid van hout- en papierproducten. Zo kiezen we binnen onze diensten voor FSC gecertificeerd en/of gerecycleerd papier en voor zoveel mogelijk duurzaam gecertificeerd hout.

 

Relevante producten