Dode en gewonde dieren

Gewonde dieren op openbaar domein

De gemeente heeft een overeenkomst met het vogel- en zoogdierenopvangcentrum van Heusden Zolder, voor het ophalen en verzorgen van gewonde vogels en wilde dieren.

Het verzorgen (en zo nodig laten inslapen) van zwerfkatten is mee opgenomen in de overeenkomst die de gemeente afsloot met een dierenarts voor het steriliseren en castreren van zwerfkatten.

Indien u gewonde dieren aantreft op de openbare weg of ander openbaar domein, kan u de milieudienst hieromtrent contacteren.

Dode dieren op openbaar domein

Wanneer u een kadaver aantreft op de openbare weg of ander openbaar domein, kan u dit melden aan de dienst infrastructuur via het meldingenformulier of 016 38 88 60. De gemeente zal dit dan ophalen.

Gaat het om een gewestweg (vb. Naamsesteenweg), dan kan u dit rechtstreeks melden aan het Agentschap Wegen en Verkeer via het meldingsformulier van AWV.

Wanneer een kadaver zich bevindt op privéterrein, is de eigenaar van het terrein verantwoordelijk voor de opruiming ervan. Gaat het om een huisdier van iemand anders, contacteer dan best de politie. De eigenaar is er immers waarschijnlijk naar op zoek.

Gaat het om een boommarterbever, bunzingdas, hermelijnAmerikaanse nerts, lynx, muntjak, otter, steenmarterstinkdier, wezelwasbeerwasbeerhond, wilde kat of wolf? Neem dan contact op met het Marternetwerk. Een vrijwilliger komt dan het kadaver ophalen, waarna het dier wordt onderzocht door wetenschappers.

Uw huisdier is gestorven: wat moet u doen?

Dode huisdieren mag u niet naar het containerpark brengen. U mag ze wel begraven in de tuin op voorwaarde dat u de aanwijzingen hier opvolgt. U vindt er ook andere mogelijkheden terug.

Relevante producten