Directeur en Centrumleider Woonzorgzone VZW De Kouter

Woonzorgzone De Kouter is een PPS-project (Publiek-Private Samenwerking) tussen Senior Living Group en de gemeente en het OCMW van Oud-Heverlee. De woonzorgzone, waarvan de opening in maart 2021 gepland is, zal bestaan uit een woonzorgcentrum met 102 woongelegenheden, een dagverzorgingscentrum, 25 assistentiewoningen (serviceflats voor senioren) en een lokaal dienstencentrum.

VZW WZZ De Kouter zal in het najaar van 2020 en in de eerste maanden van 2021 de toekomstige personeelsploeg aanwerven. Om de opstart in goede banen te leiden is de VZW nu al op zoek naar een directeur voor de woonzorgcampus en naar een centrumleider voor het lokaal dienstencentrum.

Bent u een inspirerende peoplemanager met ervaring in het aansturen van een team en met affiniteit voor de (woon)zorgsector?

Of bent u een enthousiaste bruggenbouwer die in het lokaal dienstencentrum, samen met vrijwilligers en de dorpsgemeenschap, leven in de brouwerij wenst te brengen?

Of heeft u interesse in een job in de woonzorgzone in Blanden (Oud-Heverlee)?

Aarzel niet en dien uw kandidatuur, vóór 12 augustus, in op dit mailadres: hr@srliving.be.

We danken u voor de interesse en kijken ernaar uit om met u kennis te maken!

https://www.srliving.be/nl/woonzorgcentra/slg/131-woonzorgzone-de-kouter