Beheersorgaan Openbare Bibliotheek

De raad van beheer van de bibliotheek is een adviesorgaan dat het gemeentebestuur bijstaat bij de werking van de bibliotheek, met als missie het bieden van vrije toegang tot informatie, educatie en ontspanning. Gemiddeld drie keer per jaar komt de raad samen. 

Wie kan zich kandidaat stellen? 

Personen uit de gemeente van 18 tot 98 jaar die mee willen helpen bij de uitwerking van het gemeentelijk bibliotheekbeleid.