Sportraad

De sportraad heeft in het algemeen tot doel de sport, de lichamelijke opvoeding en de openluchtrecreatie te bevorderen bij alle inwoners van de gemeente Oud-Heverlee. De raad bevordert het overleg en de samenwerking tussen de verschillende verenigingen, geeft advies over allerlei sportgerelateerde initiatieven,… 

De sportraad bestaat uit afgevaardigden van de plaatselijke verenigingen, maar ook onafhankelijke sportbeoefenaars zijn welkom, evenals deskundigen uit de sportsector. 

De algemene vergadering komt minstens 1 x per jaar samen, terwijl de raad van bestuur minstens 4 x per jaar samenkomt.