Schepencollege

Het college van burgemeester en schepenen bestaat uit de burgemeester, vijf schepenen en de OCMW-voorzitter. Het college vormt de uitvoerende macht in de gemeente. Het schepencollege is verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur van de gemeente en voert de beslissingen van de gemeenteraad uit.