Raad voor Lokale Economie

De Raad voor Lokale Economie is een forum, waar de belangen van grote en kleine ondernemers en van hun professionele en interprofessionele organisaties aan bod komen. Het ontwikkelen van plaatselijke initiatieven die de lokale economie bevorderen en het promoten van de lokale economie behoort tot de opdrachten. In overleg verstrekken ze advies aan het college van burgemeester en schepenen om dusdanig bij te dragen aan een integraal gemeentelijk beleid en de samenwerking tussen de gemeentelijke diensten en de economische actoren te optimaliseren.

De Raad Lokale Economie vergadert 4 x per jaar.