Milieuraad

De MAR bestaat uit een groep milieubewuste burgers (zowel geïnteresseerde inwoners als afgevaardigden van verenigingen) die maandelijks samenkomen om het natuur- en milieubeleid te bespreken. 

De MAR streeft naar het optimaliseren van de kwaliteit van het leefmilieu, meer bepaald door aandacht voor het behoud en uitbouw van de natuur- en landschapswaarden in onze gemeente en het voorkomen van milieubelastende ingrepen. 

De MAR informeert het gemeentebestuur en brengt advies uit over allerlei leefmilieuzaken.

 

Klimaatraad

Naar aanleiding van het ondertekenen van de burgemeestersconvenant om de Europese klimaatdoelstellingen te bereiken in onze gemeente werd door de MAR een klimaatraad opgericht.

Deze werkgroep werkte mee aan het opstellen van een gemeentelijk klimaatactieplan en zal zich in de toekomst verder inzetten bij de realisatie van klimaatprojecten. Wie hier aan mee wil werken kan dit via een mailtje naar klimaat@oud-heverlee.be .