Lokaal Overleg Kinderopvang

Behalve het lokale bestuur adviseren over het toekomstige lokaal beleidsplan kinderopvang, heeft het Lokaal Overleg Kinderopvang nog andere taken. Het brengt het aanbod aan kinderopvang in de gemeente in kaart en het informeert ouders naar de mogelijkheden. Daarnaast is het ook het lokale netwerk rond kinderopvang. De adviesraad is een plaats waar men elkaar beter leert kennen en die de weg opent naar mogelijke samenwerkingen qua kinderopvang.

De raad komt zo'n twee keer per jaar samen.