Jeugdraad

De jeugdraad heeft als doel de jeugd en de jeugdverenigingen te vertegenwoordigen in de gemeente Oud-Heverlee. De raad bevordert het overleg en de samenwerking tussen de verschillende jeugdverenigingen en de dienst Vrije Tijd. De raad geeft ook advies in verbant met het jeugdbeleid in de gemeente en zorgt er voor dat jongeren inspraak krijgen in de gemeente.

Verder organiseert de jeugdraad in samenwerking met de dienst Vrije Tijd tal van activiteiten voor de jeugd van Oud-Heverlee waaronder:

- Buitenspeeldag

- Dag van de jeugdbeweging

- Allerlei vormingen

- ...