Jeugdraad

De jeugdraad heeft als doel de jeugd en de jeugdverenigingen te vertegenwoordigen in de gemeente Oud-Heverlee. De raad bevordert het overleg en de samenwerking tussen de verschillende jeugdverenigingen, het jeugdwerk en de jeugddienst. De raad geeft ook advies over alle aangelegenheden betreffende het jeugdbeleid in de gemeente en zorgt er ook voor dat jongeren inspraak krijgen in het beleid van de gemeente.

Verder organiseert de jeugdraad in samenwerking met de dienst Vrije Tijd tal van activiteiten voor de jeugd van Oud-Heverlee waaronder:

- Jeugdraadfuif 'Foam in the dome'

- Dag van de jeugdbeweging

- Allerlei vormingen

...