Wereldraad (GROS)

Deze raad is een forum van overleg en advies rond mondiaal beleid voor lokale organisaties en particulieren, die zich samen inzetten voor de Noord-Zuidwerking. De bevolking sensibiliseren rond deze problematiek is eveneens een permanente opdracht.

Het is een adviesorgaan voor de gemeenteraad omtrent projecten, die hier om financiële steun vragen. De Wereldraad steunt activiteiten van educatie en sensibilisatie, projecten in het Zuiden en nationale campagnes met activiteiten in onze gemeente rond ontwikkelingssamenwerking.

De Wereldraad vergadert 5 x per jaar.