GeCoRo

De GECORO staat voor ‘gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening’. De GECORO heeft als opdracht de gemeente te adviseren betreffende dossiers van ruimtelijke ordening. 

Hieronder dient te worden verstaan: adviezen bij de verdere uitwerking van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan in de vorm van gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP’s), de stedenbouwkundige verordeningen, de stedenbouwkundige vergunningen en bij verkavelingsvergunningen binnen de normen door de Vlaamse Regering bepaald en bij alle gemeentelijke beslissingen betreffende de ruimtelijke ordening. De GECORO is samengesteld uit één voorzitter, een aantal deskundigen en een aantal maatschappelijke geledingen.