Deskundige vrije tijd (B1-B3) voltijds (M/V) contract bepaalde duur

De gemeente Oud-Heverlee organiseert een selectieprocedure voor een deskundige vrije tijd (B1-B3) voltijds (M/V) contract bepaalde duur.

De deskundige vrije tijd staat samen met de collega’s in voor de uitvoering van de acties in het meerjarenplan i.v.m. vrije tijd (jeugd, sport, cultuur, evenementen…). Het zwaartepunt ligt bij de jeugdwerking en evenementen, maar ook sport en cultuur komen aan bod.

De medewerker staat zowel mee in voor de organisatie van eigen activiteiten als voor de ondersteuning van het verenigingsleven. Dit houdt o.a. in: aanvraag evenementen, uitleen materiaal, zaalreservaties, ....

Hij ondersteunt de acties rond vrijetijdsparticipatie in het kader van UiTPAS regio Leuven.

De deskundige werkt niet alleen samen met de collega's van de dienst Vrije Tijd, maar ook met collega's van de dienst Infrastructuur en het OCMW, vrijetijdsdiensten van andere gemeenten en externe partners.

TAAKOMSCHRIJVING

Jeugdbeleid

 • uitwerking, opvolging en uitvoering van het gemeentelijk jeugdbeleid
 • opvolgen van acties meerjarenplan betreffende domein jeugd
 • formuleren van beleidsadviezen en inhoud geven aan de beleidsnota’s
 • coördineren, begeleiden en stimuleren van de lokale jeugdactiviteiten
 • activiteiten organiseren, ondersteunen en begeleiden in het kader van het jeugdbeleid
 • ondersteunen van jeugdraad en jeugdverenigingen

Organisatie en ondersteunen van vrijetijdsactiviteiten

 • activiteiten organiseren, ondersteunen en begeleiden
 • organisatie en/of medewerking aan activiteiten van de dienst vrije tijd: cultuur, sport, toerisme, diverse feestelijkheden en plechtigheden
 • promotie van het vrijetijdsaanbod
 • dienstverlening aan verenigingen (o.a. zaalverhuur)
 • ondersteunen van evenementen georganiseerd door verenigingen, buurtcomités etc. (aanvraag evenementen, uitleen materiaal, zaalreservatie…)

TEWERKSTELLING: contract van bepaalde duur (1 jaar) – aanwerving 1 juni 2021

DIPLOMA: bachelor diploma ofwel een diploma van het hoger onderwijs van één cyclus of daarmee gelijkgesteld onderwijs

AANBOD

 • maandwedde: minimum 2.536,05 euro - maximum 4.229,18 euro.(index 2/2021)
 • maaltijdcheques waarde: 8 euro
 • fietsvergoeding woon- werkverkeer (0,24 euro/ km heen en terug)
 • hospitalisatieverzekering
 • minimum 30 vakantiedagen

De SELECTIEPROCEDURE zal doorgaan op 28 april 2021

De selectieprocedure bestaat uit een proef (interview of test) die de motivatie, de belangstelling en de inzetbaarheid van de kandidaten peilt en eventueel, een gevalstudie of competentieproef.

UW KANDIDATUUR, met duidelijke vermelding van de beoogde functie , vergezeld van een uitgebreid curriculum vitae en het vereiste diploma kan als volgt:

 • online 
 • overhandigd worden op het secretariaat van het gemeentebestuur Oud-Heverlee, op de 1° verdieping van het gemeentehuis, Gemeentestraat 2 te 3054 Oud-Heverlee, waar u een ontvangstbewijs zult ontvangen
 • per post verzonden worden aan het college van burgemeester en schepenen, Gemeentestraat 2, 3054 Oud-Heverlee
 • via e-mail met ontvangstmelding en leesbevestigingmet een uitgebreid curriculum vitae als bijlage, naar volgend e-mailadres: kandidatuur@oud-heverlee.be

UITERSTE INSCHRIJVINGSDATUM 23 april 2021 (postdatum of datum ontvangstbewijs of datum e-mail dient als bewijs).

BIJKOMENDE INLICHTINGEN i.v.m. inhoud de functie, de arbeidsvoorwaarden en de selectieprocedure kan u bekomen bij de dienst personeel, Gemeentestraat 2, 3054 Oud-Heverlee, tel. 016 38 88 29, e-mail: personeel@oud-heverlee.be