Deskundige boekhouden voltijds contractueel

Het lokaal bestuur Oud-Heverlee organiseert een selectieprocedure voor de aanwerving van een:

VOLTIJDS M/V DESKUNDIGE BOEKHOUDEN (B1-B3) CONTRACTUEEL

De deskundige boekhouden maakt deel uit van de financiële dienst van de gemeente en het OCMW, die zorgt voor het beheer, het toezicht en de controle, de planning en het advies op het vlak van de financiën van gemeente en OCMW. Operationeel staat de dienst in voor de boekhouding, de verwerking van de financiële stromen, het uitvoeren van de betalingen en het innen van de ontvangsten, zowel de fiscale als de niet-fiscale.

Op basis van de prioriteiten van het bestuur maakt de dienst onder leiding van de financieel beheerder een voorstel voor meerjarenplan, meerjarenplanwijzigingen en de jaarrekening.

TEWERKSTELLING: in contractueel verband – aanwerving 1 augustus 2021

DIPLOMA: bachelor diploma ofwel een diploma van het hoger onderwijs van één cyclus of daarmee gelijkgesteld onderwijs

AANBOD

  • maandwedde: minimum 2.536,05 euro - maximum 4.229,18 euro.(index 2/2021)
  • maaltijdcheques waarde: 8 euro
  • fietsvergoeding woon- werkverkeer (0,24 euro/ km heen en terug)
  • hospitalisatieverzekering
  • minimum 30 vakantiedagen

EXAMENPROGRAMMA:

Het examenprogramma bestaat uit een schriftelijke competentieproef en gevalstudie (50%van de punten), en een mondelinge proef (50% van de punten) waarin de basisvaardigheden, de communicatiemogelijkheden en het profiel van de kandidaten op basis van het niveau van de betrekking en de functiebeschrijving worden getoetst.

WERVINGSRESERVE: de kandidaten die slagen in de bekwaamheidsproef worden opgenomen in een wervingsreserve geldig voor 3 jaar, eventueel verlengbaar met maximum 2 jaar.

UW KANDIDATUURmet duidelijke vermelding van de beoogde functie , vergezeld van een uitgebreid curriculum vitae en het vereiste diploma kan als volgt:

  • online 
  • overhandigd worden op het secretariaat van het gemeentebestuur Oud-Heverlee, op de 1° verdieping van het gemeentehuis, Gemeentestraat 2 te 3054 Oud-Heverlee, waar u een ontvangstbewijs zult ontvangen
  • per post verzonden worden aan het college van burgemeester en schepenen, Gemeentestraat 2, 3054 Oud-Heverlee
  • via e-mail met ontvangstmelding en leesbevestigingmet een uitgebreid curriculum vitae als bijlage, naar volgend e-mailadres: kandidatuur@oud-heverlee.be

UITERSTE INSCHRIJVINGSDATUM 10 mei 2021 (postdatum of datum ontvangstbewijs of datum e-mail dient als bewijs).

BIJKOMENDE INLICHTINGEN i.v.m. inhoud de functie, de arbeidsvoorwaarden en de selectieprocedure kan u bekomen bij de dienst personeel, Gemeentestraat 2, 3054 Oud-Heverlee, tel. 016 38 88 29, e-mail: personeel@oud-heverlee.be.