Covid-19 winkelplan verplicht voor handelaars

Gepubliceerd op  di 05 mei 2020
Volgens de huidige stand van zaken in het exitplan, kunnen alle winkels opnieuw opengaan op maandag 11 mei. Dit vraagt een aantal voorzorgsmaatregelen van kopers en verkopers.

Hoewel de crisis over het hoogtepunt heen is, is het virus nog niet weg. De nodige voorzorgsmaatregelen dienen dus genomen te worden om zo goed als mogelijk het maatschappelijk leven opnieuw te kunnen opnemen.
We moeten ons een aantal gewoonten eigen maken, die ons toelaten in de komende tijd met het virus te leren samenleven.

Volgende algemene informatie geldt dan ook voor iedereen die opnieuw wil gaan winkelen:

 • winkel functioneel, geen ‘funshoppen’, ga niet nodeloos naar de winkel
 • winkel steeds alleen; doe het enkel met bv. een kind of een oudere wanneer het niet anders kan; voor shopping als familie-uitstap is de tijd nog niet aangebroken
 • hou je aan de afspraken rond hygiëne en social distancing in de winkels die je bezoekt
 • het dragen van een mondmasker in openbare ruimten is aanbevolen
 • indien mogelijk bestel/kijk online en haal jouw pakje af in de winkel.

Voor het ordelijk en veilig verlopen van de heropening van de winkels ligt de eerste verantwoordelijkheid bij de handelaars

Om ervoor te zorgen dat iedere handelaar de heropening grondig voorbereidt en de nodige maatregelen overweegt en implementeert, moet iedere handelaar een winkelplan opstellen, met daarin de voorzieningen die men treft om de hygiëne, veiligheid en social distancing te verzekeren.

 • Over welke oppervlakte beschikt de winkel?
 • Hoeveel klanten mogen tegelijkertijd binnen in de winkel?
 • Hoe wordt binnenkomen en buitengaan georganiseerd?
 • Welk circuit is er binnen de winkel?
 • Hoe zorgt het personeel voor de hygiëne van zichzelf, van de zaak, van de klanten?
 • Hoe kan er worden betaald?
 • Welke beschermingsmiddelen zijn er? Is er handgel voor de klanten bij het binnenkomen en buitengaan van de winkel? Hoe wordt het gebruik ervan aanbevolen? 
 • Welke afstand is er tussen de kassa en de afrekenende klant, is er een scherm in plexiglas voorzien?

Iedere handelaar moet dat uitwerken en op papier zetten, als reflectie voor zichzelf en om in geval van betwisting na te kunnen gaan of men een degelijk plan heeft opgesteld en of men zich eraan houdt. Je moet dat document kunnen voorleggen aan het bestuur of de politie.

Handelaars hebben ook de verantwoordelijkheid om hun klanten aan te spreken en aan te manen om zich te houden aan de voorschriften.

Als een handelaar de nodige maatregelen niet wil of niet kan treffen, voldoet hij niet aan de voorwaarden om een winkel te mogen open houden.


Als bijlage vind je een document dat mogelijk als model kan dienen voor een dergelijk ‘covid-19 winkelplan’.