Coronavirus - annulering van externe evenementen

Gepubliceerd op  wo 25 mrt 2020
Op 20 maart 2020 werd een ministerieel besluit genomen om de impact op de evenementensector te beperken én de belangen van tickethouders te vrijwaren.

Door de uitbraak van het coronavirus en om een snelle verspreiding ervan tegen te gaan, heeft de regering beslist om alle recreatieve evenementen uit te stellen of af te lassen. Het gaat daarbij om concerten, sportwedstrijden, festivals, theatervoorstellingen, musicals enzovoort.

Daardoor zien heel wat mensen hun geplande evenement niet meer doorgaan. Wat nu met de door hen betaalde tickets?

Naar aanleiding van die uitzonderlijke omstandigheden werd er op 20 maart 2020 een ministerieel besluit genomen om de impact op de evenementensector te beperken én de belangen van tickethouders te vrijwaren. Dat besluit schort de verplichte terugbetaling van tickets gedurende drie maanden op en maakt het verstrekken van een tegoedbon ter waarde van het betaalde bedrag mogelijk.

Die tegoedbon moet voldoen aan de volgende voorwaarden:

  1. Dezelfde activiteit wordt op een latere datum georganiseerd op dezelfde of een nabijgelegen locatie.
  2. De activiteit wordt opnieuw georganiseerd binnen het jaar na uitreiking van de tegoedbon.
  3. De tegoedbon vertegenwoordigt de volledige waarde van het bedrag dat voor het oorspronkelijke toegangsbewijs is betaald.
  4. Aan de houder van het toegangsbewijs wordt geen enkele kost in rekening gebracht voor het afleveren van de tegoedbon.
  5. De tegoedbon vermeldt uitdrukkelijk dat hij werd afgeleverd als gevolg van de coronacrisis.

Een tickethouder moet de tegoedbon aanvaarden, tenzij hij het bewijs levert dat hij verhinderd is om de activiteit bij te wonen op de nieuwe datum.

Wanneer de activiteit niet opnieuw wordt georganiseerd onder de voorwaarden zoals opgesomd hierboven, heeft de tickethouder recht op de terugbetaling van de prijs van het oorspronkelijke toegangsbewijs.

Bron: https://economie.fgov.be/nl/themas/ondernemingen/het-coronavirus-en-zijn